"Enter"a basıp içeriğe geçin

Kur’an İyiye ve Güzele Yönlendirir, Kötülüklerden Sakındırır

Kur’an insanların kardeşçe, huzurlu, mutlu ve barış içinde yaşamalarını ister. Bunun için insanlara öğütler vererek iyi ve güzel davranışlara yönelmelerini sağlar. İnsanları uyararak, yasaklar koyarak kötü ve çirkin davranışlardan sakınmalarını ister. Kur’an, insanları doğruluğa, iyiliğe ve güzelliğe yönlendirir.

Kur’an-ı Kerim insanlara rehberlik yaparak doğru, iyi, güzel ve kötü davranışların neler olduğunu açıklar. İnsanların iyi ve güzel davranışlarda bulunmalarını, kötü davranışlardan sakınmalarını ister. Bu konuyla ilgili olarak Kur’an’da, “… Allah, adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder, çirkin işleri fenalık ve azgınlığı da yasaklar…”( 4) buyurulur.

Kur’an insanlar için yararlı şeyleri öğütler. Anne ve babaya iyi davranılmasını; akraba, komşu ve arkadaşlarla iyi geçinilmesini; yoksul ve kimsesizlere yardım edilmesini ister. Doğruluğu, alçakgönüllülüğü, başkalarının haklarına saygı göstermeyi öğütler.

(4) Nahl suresi, 90. ayet.

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir