"Enter"a basıp içeriğe geçin

İlahi Kitaplara İman Ne Demektir?

İslam dininde iman edilmesi gerekli olan hususlardan biri de kitaplara imandır. Buna göre her Müslümanın, ilahi kitaplara iman etmesi şarttır. İlahi kitap; insanların dünya ve ahirette mutluluğunu sağlamak için peygamberler aracılığıyla gönderilen; inanç, ibadet, ahlak ve her türlü toplumsal kuralları içeren vahiyler bütününün içinde yer aldığı kitaplara denilmektedir. (MEB Dinî Terimler Sözlğü, s. 165.) İlahi kitaplara semavi kitap da denilmektedir. İlahi kitaplara iman, Allah (c.c.) tarafından bazı peygamberlere kitap gönderildiğine ve bu kitapların içinde yer alan her şeyin Allah’ın (c.c.) sözü olduğuna ve doğruluğuna inanmak demektir.

Allah (c.c.) tarafından gönderilen kitapların tamamına iman etmek, Müslüman olmanın gereğidir. Bu sebeple bizler, yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’e inandığımız gibi ondan önce gönderilen kitapların Allah’tan (c.c.) indirildiği şekline de iman ederiz. Bunun yanı sıra Allah’ın (c.c.) gönderdiği kitabın bir kısmına inanıp bir kısmına inanmamak da insanın dinden çıkmasına sebep olur. Bu konuyla ilgili bir ayette şöyle buyrulur: “…Yoksa siz kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkâr mı ediyorsunuz? Sizden öyle davrananların cezası dünya hayatında ancak rüsvaylık; kıyamet gününde ise en şiddetli azaba itilmektir. Allah sizin yapmakta olduklarınızdan asla gafil değildir.” (Bakara suresi, 85. ayet.)

İlahi kitap kavramının ayrılmaz bir unsuru da vahiydir. Vahiy kavramı sözlükte fısıldama, gizli konuşma, ilham etme, işaret ve ima etme anlamlarına gelir.

Dinî bir kavram olarak ise peygamberler aracılığıyla insanlara hayatın hangi ilkelere göre yönlendirilmesi ve nelere uyulup nelerden sakınılması gerektiğini bildiren ilahi bilgilere vahiy denir. Bu ilahi bilgilerin gönderiliş tarzı da vahiy olarak kabul edilir.

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir