"Enter"a basıp içeriğe geçin

Kur’an’a göre Cin ve Şeytan

Cinler, gözümüzle göremediğimiz varlıklardandır. Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de cinlerin varlığından ve özelliklerinden bahseden birçok ayet vardır. Kutsal kitabımızın yetmiş ikinci suresinin adı Cin suresidir. Cinlerle ilgili bilgilerin birçoğu da bu surede yer almaktadır.

Kur’an-ı Kerim’de belirtildiğine göre cinler de insanlar ve diğer varlıklar gibi Allah tarafından yaratılmıştır. Bu konuyla ilgili olarak Kur’an’da yer alan bir ayette, “Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.” (1) buyrulmaktadır. Buna göre cinler de tıpkı biz insanlar gibi Yüce Allah’ın varlığına inanıp ona ibadet etmekle yükümlüdürler.

İnsanlar gibi cinler de akıllı ve irade sahibi varlıklardır. İslam’a göre onlar da yaptıklarından sorumlu tutulacaklardır. Sorumluluklarını yerine getirenler mükâfatlandırılacak, Yüce Allah’ı inkâr eden, kötülük yapan cinler ise cezalandırılacaktır. (2)

Cin suresinin ilk iki ayetinde, cinlerden bir grubun Peygamberimizin (s.a.v.) okumuş olduğu Kur’an’ı dinlediği belirtilmiştir. Aynı ayetlere göre Peygamberimizi (s.a.v.) dinleyen cinler şöyle demişlerdir: “… Gerçekten biz, doğru yola ileten harikulâde bir Kur’an dinledik de ona iman ettik. (Artık) kimseyi Rabb’imize asla ortak koşmayacağız.” (3)

Yüce Allah (c.c.) insanı topraktan, melekleri nurdan, cinleri ise ateşten yaratmıştır. Cinlerin ateşten yaratıldığı bir ayette, “Allah … cinleri dumansız ateşten yarattı.” (4) buyrularak dile getirilmiştir. Yine Kur’an’da, “And olsun biz insanı (pişmiş) kuru bir çamurdan, şekillenmiş kara balçıktan yarattık. Cinleri de daha önce zehirli ateşten yaratmıştık.” (5) buyrulmuştur. Bu ayet, cinlerin insanlardan daha önce yaratıldığını ortaya koymaktadır.

Kur’an-ı Kerim’de bildirildiğine göre cinlerin de insanlar gibi iyi özelliklere sahip olanları ve kötülük edenleri vardır. Bu durum bir ayette, “Gerçekten biz –kimimiz salih kişiler, kimimiz ise bunlardan aşağıda olmak üzere– türlü türlü yollar tutmuştuk.” (6) ifadesiyle dile getirilmektedir.

Bazı insanlar cinlerle bağlantı kurduklarını, onlardan geleceğe ait bilgiler öğrendiklerini iddia etmektedirler. İslam’a göre bu iddia gerçek dışıdır. Çünkü Kur’an bizlere, cinlerin gelecekle ilgili bilgilere sahip olmadıklarını bildirmektedir. Bu konuyla ilgili olarak Cin suresinde, “Bilmiyoruz, yeryüzündekilere kötülük mü murat edildi, yoksa Rableri onlara bir hayır mı diledi?” (7) buyrulmaktadır. Böylece cinlerin, insanların başına ne geleceğini bilmediklerine dikkat çekilmektedir.

Kutsal kitabımız Kur’an’da açıkça söz edilen manevi varlıklardan biri de şeytandır. Doğal olarak Kur’an’da şeytanı konu alan, bizlere şeytanın kötülüklerinden uzak durmayı öğütleyen birçok ayet bulunur.

Kur’an-ı Kerim’den anlaşıldığı kadarıyla şeytanla ilgili bilgiler ilk insan ve aynı zamanda ilk peygamber olan Hz. Âdem’le (a.s.) başlamaktadır. Buna göre Yüce Rabb’imiz ilk insan olan Hz. Âdem’i (a.s.) yaratmış, ona diğer varlıklarda bulunmayan üstün özellikler vermiştir. Daha sonra meleklerden, Âdem’in önünde saygıyla eğilmelerini, ona secde etmelerini istemiştir. Melekler de Allah’ın bu isteğini yerine getirmişlerdir. Yüce Allah, meleklerle birlikte şeytandan da aynı isteği yerine getirmesini istemiştir. Ancak şeytan Allah’ın (c.c.) emrine karşı çıkmış, Hz. Âdem’in (a.s.) önünde eğilmeyi reddetmiştir. Buna gerekçe olarak da “… Ben ondan üstüm. Çünkü beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın…” iddiasını ileri sürmüştür. Bu kibirli davranışı üzerine Allah (c.c.) şeytanı huzurundan kovmuştur. Şeytan, Allah’tan kendisine kıyamete kadar süre vermesini istemiş, Allah (c.c.) da onun bu isteğini kabul etmiştir. Şeytan, bundan sonra Hz. Âdem’e (a.s.) ve onun soyundan gelenlere düşman olmuştur. İnsanları doğru yoldan saptırmak, kötülüklere yöneltmek için çaba harcayacağına ant içmiştir.

Bazı kimseler şeytanın melek olduğunu sanmaktadır. Ancak bu, Kur’an-ı Kerim’in açıklamalarına aykırıdır. Çünkü Kur’an’da şeytanın adının iblis olduğu vurgulanır. Onun cinlerden biri olduğu da açıkça ifade edilir. Bu konuyla ilgili bir ayette, “Hani biz meleklere; Âdem’e secde edin, demiştik; iblis hariç olmak üzere onlar hemen secde ettiler. İblis cinlerdendi; Rabb’inin emrinden dışarı çıktı…” buyrulur.

Bütün bu açıklamalardan da anlaşılacağı gibi cinler ve şeytan (iblis) görünmeyen varlıklardır. Şeytan kibirlenerek Allah’ın emrine karşı gelmiştir. Allah (c.c.) da onu kendi huzurundan kovmuştur. Kibirli, Allah’ın emrine karşı gelen, inatçı ve nankör bir varlık olan şeytan kötülüğün simgesi hâline gelmiştir.

1. Zâriyât suresi, 56. ayet. 2. Cin suresi, 14-15. ayetler. 3. Cin suresi, 1-2. ayetler. 4. Rahmân suresi, 14-15. ayetler. 5. Hicr suresi, 26-27. ayetler. 6. Cin suresi, 11. ayet. 7. Cin suresi, 10. ayet.

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir