"Enter"a basıp içeriğe geçin

İbadet Ne Demektir? Kur’an’da İbadetin Yeri Nedir?

İbadet, insanın yaratılış gayesidir ve yaratıcısına karşı başta gelen görevidir. Bu sebeple de insan için gönderilen Kur’an-ı Kerim’de yer alan temel konulardan biri ibadettir. Kur’an-ı Kerim’de, insanın yaratıcısını tanıyıp ona ibadet yani kulluk etmek için yaratıldığı belirtilir. Bu konuyla ilgi olarak Rabb’imiz (c.c.) şöyle buyurur: “Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.” (Zâriyât suresi, 56. ayet.) Yüce Allah (c.c.), kutsal kitabımızın birçok ayetinde ibadetlerimizi yerine getirmemizi emreder. Emrine uyup ibadetlerini yerine getiren insanların dünyada da ahirette de mutluluğa, huzura ve kurtuluşa ereceğini belirtir.

“Ey iman edenler! Rükû edin; secdeye kapanın; Rabb’inize ibadet edin; hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.” (Hac suresi, 77. ayet.)

Allah’a (c.c.) ibadet etmemiz gerektiğini belirten Kur’an-ı Kerim, ibadetler hakkında da bilgiler verir. Namaz kılmanın, oruç tutmanın, hacca gitmenin, zekât vermenin Allah’ın (c.c.) emri olduğunu açıklar. Umre yapmak, sadaka vermek, kurban kesmek, dua etmek gibi ibadetleri teşvik eder. Yüce kitabımız, ibadetlerin nasıl yapılacağına ilişkin de genel hatlarıyla bilgiler verir. Kur’an’da yer alan bir ayette, “Namazlara ve orta namaza (ikindi namazına) devam edin, Allah’a saygı ve bağlılık içinde namaz kılın.” (Bakara suresi, 238. ayet.) “Namazı kılın, zekâtı verin, önceden kendiniz için yaptığınız her iyiliği Allah’ın katında bulacaksınız. Şüphesiz Allah, yapmakta olduklarınızı noksansız görür.” (Bakara suresi, 110. ayet.) ayetinde de hem namaz hem de zekât emredilir. Başka bir ayette de orucun farz olduğu şöyle belirtilir: “Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.”(Bakara suresi, 183. ayet.) “…Yolculuğuna gücü yetenlerin haccetmesi, Allah’ın insanlar üzerinde bir hakkıdır…” (Âl-i İmrân suresi, 97. ayet.) ayetiyle de gücü yetenlere hac ibadeti emredilmektedir. Başka bir ayette de “Haccı ve umreyi Allah için tam yapın…” (Bakara suresi, 196. ayet.) buyrulmaktadır. Bir ayette ise “O hâlde Rabb’in için namaz kıl, kurban kes.” (Kevser suresi, 2. ayet.) buyrularak namazla birlikte kurban ibadeti de emredilmektedir.

Kur’an’da belirtildiğine göre ibadet sadece Allah’a (c.c.) yapılır. Allah’tan başkasına ibadet edilmez. Çünkü ibadet edilmeye layık tek varlık Cenab-ı Allah’tır (c.c.). Biz bu durumu her gün okuduğumuz Fâtiha suresinde, “(Rabb’imiz!) Yalnız sana ibadet ederiz ve sadece senden yardım dileriz.” (Fâtiha suresi, 5. ayet.) ayetiyle ifade ederiz. Gösteriş, çıkar vb. amaçlarla ibadet edilmez. İbadetlerde tek amaç, Allah’ın (c.c.) rızasını kazanmak olmalıdır. Bu husus bir ayette, “De ki: Şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm, hepsi âlemlerin Rabb’i Allah içindir.” (En’âm suresi, 162. ayet.) buyrularak belirtilir.

Kur’an’da açıklandığına göre ibadet, hayatın belli dönemlerinde değil, her zaman yerine getirilmesi gereken bir görevdir. Bir ayette bu husus şöyle açıklanır: “Ve yakîn (ölüm) sana gelinceye kadar Rabb’ine ibadet et.” (Hicr suresi, 99. ayet.)

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir