"Enter"a basıp içeriğe geçin

Allah Her Şeyi Bir Ölçüye Göre Yaratmıştır

Gerçekten biz, her şeyi bir ölçü ve dengede yarattık. O yaratıp şekillendiren, ahenk veren ve düzene koyandır. O, (her şeyi) ölçüyle yapıp yönlendirendir. (A’la suresi, 2. ve 3. ayetler)

Çevremizdeki varlıklara dikkat ettiğimizde kâinattaki her şeyin belli bir ahenk ve düzen içerisinde hareket ettiğini görürüz. Bu durum Allah’ın evrende bulunan her şeyi belli bir plan ve ölçü içerisinde yarattığının göstergesidir. Kur’an’da Mülk suresi, 3. ayette; (“Gökleri yedi kat üzerine yaratan O’dur. Rahman’ın bu yaratmasında bir düzensizlik bulamazsın. Gözünü bir çevir bak, bir çatlak görebilir misin?”) denilerek evrenin uyumu anlatılmakta, Allah’ın yaratmasındaki mükemmelliğe ve evrende var olan düzene dikkat çekilmektedir.

Bilim, evrende var olan ölçü ve düzeni nasıl açıklamaktadır?

Bilim, evrendeki kusursuz düzenin varlığını örneklerle açıklamaktadır. Deniz ve göllerdeki tuz, suda yaşayan canlıların yaşamlarına uygun orandadır. Gezegen ve yıldızların büyüklükleri, aralarındaki mesafe, evrendeki düzen ve dengeyi sarsmayacak şekilde Allah tarafından konulmuştur. Atmosfer, dünyamızın etrafını sarmakta, yer çekiminin etkisiyle dünyanın çevresinde yer almaktadır.

Gökleri yedi kat üzerine yaratan O’dur. Rahman’ın bu yaratmasında bir düzensizlik bulamazsın. Gözünü bir çevir bak, bir çatlak görebilir misin? (Mülk suresi, 3. ayet)

Allah’ın yaratmasında, mükemmel bir planlama, ölçü ve düzen görülmektedir. Bu durum, Kuran-ı Kerim’de şöyle ifade edilmektedir: “Biz her şeyi bir ölçüye (bir düzene, plana) göre yarattık.”(Kamer Suresi, 49. ayet) Evrendeki ölçü ve dengeye Rahman Suresi’nde dikkat çekilmiş, insanın buna göre hareket etmesi, dengeyi bozmaması istenmiştir: “Güneş ve Ay bir hesaba göre (hareket etmekte)dir. Necm (bitkiler, yıldızlar) ve ağaçlar (Allah’a) secde etmektedirler. Göğü Allah yükseltti ve mizanı (dengeyi) O koydu. Sakın dengeyi bozmayın.” (Rahman Suresi, 5-8. ayetler)

Kur’an, evrende var olan ölçü ve düzeni nasıl açıklamaktadır?

Allah’ın evreni yaratıp düzene koyduğu, Kur’an-ı Kerim’de şöyle ifade edilmiştir: “O, sabahı aydınlatandır. O, geceyi dinlenme zamanı, Güneş ve Ay’ı (vakitlerin tayini için) birer hesap ölçüsü kılmıştır. İşte bu, aziz olan (ve her şeyi) çok iyi bilen Allah’ın takdiridir.” (En’am Suresi, 96. ayet) Yüce Allah, yağmuru bir ölçüye göre indirdiğini şöyle haber vermektedir: “Gökten bir ölçüye göre suyu indiren odur. Biz onunla (kupkuru), ölü bir memlekete hayat veririz…” (Zuhruf Suresi, 11. ayet)

Allah, evreni kusursuz bir düzen ve denge üzerinde yaratmıştır. İnsanoğlu da evrendeki bu düzen ve ahengi bozacak davranışlardan kaçınmalıdır. Çünkü yeryüzündeki hayat Allah’ın yarattığı bu düzen ve denge sayesinde sürmektedir.

Kur’an, sık sık evrendeki ölçü ve dengeyi hatırlatarak bunlar üzerinde düşünmemizi ister. Bu anlamda bize düşen görev, Allah’ın evrende koyduğu ölçü ve denge üzerinde düşünmek, incelemek, varlıklar âlemi için yararlı bilimsel çalışmalar ortaya koymaktır.

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir