"Enter"a basıp içeriğe geçin

Ecel Nedir? Ömür Nedir? Ecel ve Ömür Ne Demektir?

Ömür, insanın doğumundan ölümüne kadar geçen sınırlı zaman dilimine denir. Ömrünü tamamlayan her varlığın yaşamı sona erer. İşte ömrün bittiği, hayatın sona erdiği zamana da ecel denir.

Evrendeki varlıkların hiçbiri sonsuz değildir. Her varlık kendisi için belirlenmiş bir ömre sahiptir. Her canlı gibi insan dünyaya gelir, belli bir süre yaşadıktan sonra ölür. Tohum tanesi toprağa atıldığında filizlenir, gelişip büyür. Belli bir süre sonra kuruyup toprağa karışır. “Yaratılan her varlığın bir sonu vardır.” kuralı Kur’an’da şöyle belirtilmiştir:”Her canlı, ölümü tadacaktır. Sonunda bize döndürüleceksiniz.” (Ankebût Suresi, 57. ayet)

Yaşadığımız dünyanın ve evrenin de bir sonu vardır. Aynı durum diğer gök cisimleri ve gezegenler içinde geçerlidir. Dünya hayatı Allah’ın evrende yarattığı ilahi düzen ve ölçü içerisinde sürüp gider. Kur’an’da Fâtır Suresi, 13. ayette evrenin belirlenmiş bir süreye bağlı olduğu şöyle açıklanır: “… (Güneş ve Ay’dan) her biri, belirlenmiş bir süreye kadar hareketlerini sürdürürler…”

Dünya hayatının son bulması hangi olayla gerçekleşecektir?

Yaşadığımız dünyanın ve evrenin de bir sonu vardır. İşte bu günde dünyanın ömrünün bitmesine, evrenin yok olmasına “kıyamet”, bu olayın gerçekleşmesine de “kıyametin kopması” denir. Kıyamet vaktinin bilinemeyeceği konusunda ise Kur’an’da şöyle buyrulur: “Kıyametin ne zaman kopacağı hakkındaki bilgi, ancak Allah’ın katındadır…” (Lokman Suresi, 34. ayet)

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir