"Enter"a basıp içeriğe geçin

Dinin İnsan Hayatındaki Yeri ve Önemi Nedir?

Din, insan hayatının ayrılmaz bir parçasıdır. İnsanın inanma ihtiyacını karşılayarak fıtratına uygun yaşamasını sağlayan din, getirdiği kurallarla da sosyal hayatı düzenler. Din bu yönleriyle insanın hem iç dünyasını hem de dış dünyasını etkiler.

Din; evrenin var oluşu, canlıların doğumu, ölümü ve ölümden sonraki süreçleri ile ilgili pek çok soruya cevap vermektedir. Bu durum insanın hayatın anlamını kavramasını sağlamakta, insanı dünya hayatıyla ilgili doğru bir amaca yönlendirmektedir. Bu açıdan dinin sosyal yaşamda bireylerin hedeflerini doğru seçmesinde ve sosyal düzenin oluşmasında önemli bir rolü bulunmaktadır.

Dinî kaynaklı doğruluk, hoşgörü, yardımlaşma, temizlik gibi ahlâki ilkeler insanların manevi motivasyonla uyguladıkları kurallardır. Bu kurallar insanları iyi ve faydalı olana yönlendirir, toplumsal değerlerin yerleşmesini sağlar. Toplumda birlik-beraberlik ruhunun oluşması, adalet anlayışının var olması, yardımlaşmanın sağlanması gibi pek çok ahlaki durum, dinin sosyal hayata yansıyan yönüdür. Bu bakımdan toplumsal ahlak kurallarının oluşmasında din önemli bir yere sahiptir.

Dinî açıdan aile kurumu, toplumun hak ve adalet anlayışı ile varlığını sürdürmesinde oldukça önemlidir. Evlilik temelli aile yapısını meşru kabul eden din, aile bireylerinin görev ve sorumluluk bilinciyle bir arada bulunmasını sağlayarak her bireyin hakkını koruma altına alır. Toplumun temelini teşkil eden aile kurumu, dinin belirlediği kurallarla sağlam bir yapı oluşturur.

Din, toplumların kültürel öğelerindendir. Kültürü pek çok açıdan etkileyen din, benimsendiği toplumun kimliğini oluşturan en önemli yapılardan biridir. Bu yönüyle birlik ve beraberlik duygularını geliştirir, toplumsal dayanışmanın oluşmasını sağlar. Gelecek nesillere aktarılacak kültürel değerlerde din önemli bir unsurdur.

Doğumdan ölüme kadar din, insan yaşamını hem bireysel hem de toplumsal açıdan etkilemektedir. Ziyaretleşme, komşuluk, yardımlaşma, iftar davetleri, mevlit törenleri, bayramlaşma, taziye ziyaretleri, kandiller gibi pek çok uygulama dinin insan yaşamına etkilerindendir.

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir