"Enter"a basıp içeriğe geçin

Adaletli Olmak Neden Önemlidir?

Emanetleri korumak, dürüstlük, güvenilirlik ve adaletli olmak ahlaklı bir insanda bulunması gereken en temel özelliklerdendir. Böylesi güzel özelliklere sahip kişilerin çoğalması toplumsal hayat açısından son derece önemlidir. Çünkü adaletin olduğu yerde barış, huzur ve güven de olur. İnsanların adaletli davranmadığı bir ortamda ise dürüstlük ve huzurdan da söz edilemez.

İslam dini güzel ahlaklı, dürüst, güvenilir ve adil insanlar olmamızı ister. Bizlere yalan, hile, haksızlık, adaletsizlik gibi kötü davranışlardan kaçınmamızı öğütler. Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de adaletli olmayı emreden birçok ayet bulunur. Örneğin bunlardan birinde Rabb’imiz şöyle buyurur: “Ey iman edenler! Adaleti titizlikle ayakta tutan, kendiniz, ana-babanız ve akrabalarınız aleyhine de olsa Allah için şahitlik eden kimseler olun. (Haklarında şahitlik ettikleriniz) zengin olsunlar fakir olsunlar Allah onlara sizden daha yakındır. Hislerinize uyup adaletten sapmayın, (şahitliği) eğer, büker (doğru şahitlik etmez), yahut şahitlik etmekten kaçınırsanız (biliniz ki) Allah yaptıklarınızdan haberdardır.” Böylece Yüce Allah (c.c.) şartlar ne olursa olsun daima adaletli olmamızı emreder. Başka bir ayette ise düşmanlarımıza karşı bile adaletli olmamız emredilir. Bu konuyla ilgili olarak Yüce Rabb’imiz Mâide suresinde şöyle buyurur: “Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun. Bir topluluğa duyduğunuz kin, sizi adil davranmamaya itmesin. Adaletli olun; bu Allah korkusuna daha çok yakışan (bir davranış)tır. Allah’a isyandan sakının. Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilmektedir.”

Kur’an-ı Kerim’de adaletli olmayı emreden ayetlerden birinde, Yüce Allah Peygamberimize hitaben, “…Ve eğer hüküm verirsen aralarında adaletle hükmet. Allah adil olanları sever.” buyurur. Sevgili Peygamberimiz de hayatı boyunca adaletli davranmıştır. O, kimseye kötülük etmemiş, hiçbir zaman haksızlık yapmamıştır. Ne kimsenin hakkını yemiş ne de kendi hakkını yedirmiştir. Hak ve adalet konusunda hatır gönül dinlememiş, hukuk kurallarını herkese eşit olarak uygulamıştır. Bir keresinde Medine’nin ileri gelen ailelerinden birine mensup bir kadın hırsızlık yapmıştır. Bazı kimseler Hz. Peygamberden, bu kadının cezalandırılmamasını istemişlerdir. Hz. Peygamber bu isteğe çok kızmıştır. “Sizden önce gelip geçmiş milletler şu sebepten helak olmuşlardır: Onlar, içlerinden ileri gelen ve itibarlı kimseler suç işlediğinde (buna) göz yumar, ceza vermezlerdi. Kimsesiz, zayıf insanlar suç işlerse hemen cezalandırırlardı. Allah’a yemin ederim ki hırsızlık yapan kızım Fatıma bile olsa onun da elini keserdim.” diyerek yanına gelenleri açık bir şekilde uyarmıştır. Böylece Peygamberimiz adalete önem verilmesi ve hukukun herkese eşit olarak uygulanması gerektiğine dikkat çekmiştir. Sevgili Peygamberimiz başka bir hadisinde de hakkı bildiği hâlde adaletsiz davranan kimseleri şöyle uyarmıştır: “…Hakkı bilip hükmünde bile bile adaletsiz davranan cehennemliktir.”

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir