"Enter"a basıp içeriğe geçin

Değer Nedir ve Nasıl Oluşur?

Değer, bir ulusun sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik ve bilimsel unsurlarını kapsayan maddi ve manevi öğelerin bütününü ifade eder. Bu tanımdan hareketle değerler, maddi ve manevi değerler olarak sınıflandırılabilir.

Maddi değerler, bir toplumun kültürel, tarihi ve bilimsel ürünlerini içerir. Bir topluma ait binalar, giysiler, araç-gereçler bu tür değerlere örnektir. Manevi değer ise, bir toplumda insanlar arasında benimsenmiş ve yaşatılmakta olan duygu, düşünce ve davranışlara yüklenen anlam ve verilen kıymeti ifade eder. Bir toplumun gelenek, örf, adet ve inançları; duygu, düşünce ve davranışları manevi değerlere örnektir. Kültürümüzün bazı öğeleri hem maddi hem de manevi değerleri bünyesinde bulundurur. Örneğin Süleymaniye Camii bir mimari eser olarak maddi, dini bir yapı olarak manevi değer taşımaktadır.

Maddi ve manevi değer sınıflamasının yanı sıra değerler, konusuna göre ahlaki, dini, sanatsal değer olarak sınıflandırılabilir. Bir duygu, düşünce ve davranışın değeri ifade edilirken ahlaki, sanatsal ve dini açıdan farklı kavramlar kullanılır. Değer ahlaki açıdan iyi ve kötü, sanatsal açıdan güzel ve çirkin, dini açıdan helal ve haram kavramlarıyla tanımlanır.

Bireyde değer oluşumu ilk olarak ailede başlar. Değer anlayışını etkileyen diğer unsurlar ise, kişinin yaşadığı sosyal çevre, toplum, karakter özellikleri ve aldığı eğitimdir. Değerlerin oluşumunda en önemli unsur ise kişinin benimsediği dindir.

İnsan, dünyaya geldiğinde, hali hazırda bir toplum, bir kültür ve tarihi bir dönem vardır. Her toplumun gelenek, görenek, dil, kültür, felsefe ve sanat anlayışı mevcuttur. Birey içerisinde doğduğu toplumun dini, ahlaki ve hukuki değerlerini fark eder ve kişiliğini oluştururken bunlardan istifade eder.

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir