"Enter"a basıp içeriğe geçin

Dilimizdeki Dinî Motifler Nelerdir?

Dil, insanlar arasındaki en önemli iletişim aracıdır. Dili kullanma yeteneği, insanı diğer canlılardan ayıran bir özelliktir. “Hayvanlar koklaşa koklaşa, insanlar konuşa konuşa anlaşır.” şeklindeki yaygın söz de bu gerçeği dile getirir. Dil, bizi hayata bağladığı gibi varlıklarla olan ilişkilerimizi de belirler. Kültürün temel özellikleri dil aracılığıyla taşınır. İnsanlar duygularını, düşüncelerini ve isteklerini dil aracılığıyla ifade ederler. Bu bakımdan dil, kültürün sonraki kuşaklara aktarılmasında önemli bir role sahiptir.

Kültürü oluşturan en önemli unsur olan din, kültürün diğer ögeleriyle birlikte dili de etkilemiştir. İnsanlar nesiller boyunca, inançlarını, manevi değerlerini konuştukları dilde yaşatmışlardır. Dolayısıyla dilde birçok dinî motife rastlanır. Örneğin İslam dininin kabulünden sonra Türklerin hayatında hızlı bir kültürel değişim yaşanmıştır. Dinimiz hem toplumsal hayata belli bir düzen getirmiş hem de doğrudan dilimiz, konuşmalarımız üzerinde etkili olmuştur. Dilimize, İslam’ın etkisiyle birçok dinî ifade, kelime veya kavram yerleşmiştir. “Allah’a ısmarladık.”, “Allah’a emanet ol.”, “Allah korusun.” “Çalışmak ibadettir.”, “Allah şifa versin.”, “cennet gibi yer”, “melek gibi insan”, “Allah’a şükür”, “Bismillâhirrahmânirrahîm”, “Şükürler olsun.” bunlardandır. Kader, kısmet, dua, şükür, hamt, inşallah, maşallah, elhamdülillah, hayır, şer, takdir, takdir-i ilahî, tevekkül vb. de bu çerçevede sayılabilecek örneklerdendir.

Kur’an’ın Arapça indirilmesi ve İslam kültürüne ait temel eserlerin Arapça veya Farsça yazılması nedeniyle de dilimize pek çok dinî içerikli sözcük girmiştir. Namaz, oruç, zekât, hac, selam, peygamber, melek, ahiret, cennet, cehennem, ezan, kurban, şehit gibi sözcükler bunlardan bazılarıdır. Bizler günlük yaşamımızda konuşurken bu ve benzeri pek çok dinî içerikli kelime kullanırız. Bütün bunlar İslam dininin dilimizi etkilediğini gösterir. Dilimizde birçok dinî motif bulunduğunu ortaya koyar.

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir