"Enter"a basıp içeriğe geçin

Fıkhi Yorumlar Nelerdir? Fıkıh Nedir

Fıkıh, İslam kültürüne ait bir ilim dalıdır. Fıkıh kavramı sözlükte; bilmek, kavramak, anlamak, derin bilgi sahibi olmak gibi anlamlara gelir. Dinî bir terim olarak ise fıkıh; İslam’ın, ibadetler, ticaret, evlilik, boşanma, aile hukuku, miras vb. hükümlerini dayanaklarıyla birlikte ortaya koyan ilim dalına verilen isimdir.

İslami ilim dallarından biri olarak fıkıh, Müslümanları; ibadetlerin neler olduğu, nasıl yapılacağı, mirasın nasıl paylaşılacağı, aile hukukunun neler olduğu vb. uygulamaya yönelik konularda bilgilendirir. Müslümanlar fıkıh ilmi sayesinde dinimizin ilkelerini günlük hayatta kolayca uygulama ve yaşama imkânı bulurlar.

İslam düşüncesinde sadece itikadi değil fıkhi yorumlar da ortaya çıkmıştır. Buna göre İslam’ın ilk dönemlerinde toplumsal hayat karmaşık değildi. Müslümanlar son derece sade bir hayat yaşıyordu. Herhangi bir problemle karşılaştıklarında da Hz. Peygamberin verdiği cevabı tartışmasız bir şekilde kabul edip uyguluyorlardı. Çünkü o hem Allah’ın Peygamberi hem de dinî konularda tek otoriteydi. Ancak Sevgili Peygamberimizin vefatından sonra bu durum değişti. İslam dini geniş bir coğrafyada hızla yayıldı, farklı milletlere, kültürlere mensup pek çok insan Müslüman oldu. Namaz, oruç, hac, zekât, miras, ticaret vb. konularda birçok yeni sorunla karşılaşıldı. Müslümanlar bu gibi konularda karşılaştıkları meselelerin çözümünü öğrenmek için İslam âlimlerine başvurdular. Onlar da yaşadıkları bölgelerde, karşılaşılan sorunlara Kur’an ve sünnette açıkça yer almayan konularda yine dinimizin bakış açısını esas alarak çözüm ürettiler. İşte zamanla bazı İslam âlimleri tarafından, dinî meselelere çözüm üretmek için ileri sürülen görüşler Müslümanlar tarafından daha çok benimsendi. Bu görüşler toplumda yaygınlaşarak zamanla sistemli hâle getirildi. Böylece islam düşüncesinin önemli bir unsuru olan fıkhi yorumlar ortaya çıktı. Hanefilik, Malikilik, Şafiilik, Hanbelilik İslam dünyasında yaygın olan başlıca fıkhi yorumlar arasında yer alır.

Tek Yorum

 1. poyraz efe poyraz efe

  Namaz,Sadaka,Hac hangi yorum biçimi
  A)Fıkki yorumlar
  B)Tasavvufi yorumlar
  C)İnançla ilgili yorumlar
  D)Ahlakla ilgili yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir