"Enter"a basıp içeriğe geçin

Kadirilik Nedir?

Tasavvufi yorumlardan biri olan Kadirilik, Abdülkadir Geylani’nin görüş ve düşüncelerine dayanır. Abdülkadir Geylani, 1077 yılında Hazar Denizi’nin güneybatısında bulunan Geylan bölgesindeki Neyf köyünde doğmuş, 1166’da Bağdat’ta vefat etmiştir. Küçük yaşta babasını kaybeden Abdülkadir Geylani, annesi ve dedesi tarafından büyütülmüştür.

Abdülkadir Geylani, küçük yaşta İslami ilimleri öğrenmeye başladı. Zamanla tefsir, hadis, fıkıh, kıraat gibi İslami ilimlerde iyice uzmanlaştı. Medreselerde dersler verdi, birçok öğrenci yetiştirdi. Ancak onun gönlü tasavvuftan yanaydı. Bir süre sonra bütünüyle tasavvufa yöneldi. Bu alanda kendisini yetiştirdi. Döneminin önemli mutasavvıflarından dersler aldı, onların sohbetlerine katıldı. Tasavvuf alanında iyice derinleşen Abdülkadir Geylani, ileri sürdüğü görüşlerle meşhur mutasavvıflardan biri hâline gelmiştir.

Abdulkadir Geylani’nin tasavvuf düşüncesinin temeli Kur’an ve sünnete dayanır. Kur’an’ın ilkelerine ve Hz. Peygamberin sünnetine uygun yaşamak Kadirilikte en fazla önem verilen husustur. Abdülkadir Geylani’nin tasavvuf anlayışında; cömert olmak, sabırlı olmak, hakkına razı olmak, mütevazı ve sade bir şekilde giyinmek, alçak gönüllü olmak önemli yer tutar. Kadirilikte büyük önem verilen beş temel ilke vardır. Bunlar; himmeti yüceltmek, haramlardan uzak durmak, hizmeti güzelleştirmek, azmi artırmak ve nimete saygı göstermektir.

 

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir