"Enter"a basıp içeriğe geçin

Kültür ve Kültürün Ögeleri

İnsan düşünen, araştıran, bilgi edinen, keşif ve icatlar yapan, üreten bir varlıktır. Bu özellikleri sayesinde geçmişten günümüze insan, maddi ve manevi pek çok ürün ortaya koymuştur. Her nesil, kendinden önceki nesillerin geriye bıraktığı eserlerden de faydalanarak daha yeni ve farklı ürünler geliştirmiştir. İşte kültür ve medeniyet de bu ürünler sayesinde ortaya çıkıp yaygınlaşmıştır. Canlı varlıklar içerisinde kültür, sadece insana özgü bir kavramdır.

Kültür oldukça geniş kapsamlı bir kavramdır. Bu nedenle kültürün birçok tanımı yapılmıştır. Mesela bu tanımlardan birine göre kültür; tarih boyunca insanın ürettiği, ortaya koyduğu maddi ve manevi değerlerin tümüne birden verilen addır. Başka bir kültür tanımı da şöyledir: Tarihî ve toplumsal gelişim süreci içerisinde ortaya konulan maddi ve manevi bütün değerler ile bu değerleri ortaya koymada, gelecek kuşaklara aktarmada kullanılan araç, gereç ve yöntemlerin tümüne kültür denir.

İnsanlar, tarihin ilk dönemlerinden itibaren kendileri için daha güvenli ve kalıcı bir hayat oluşturmak amacıyla çalıştılar. Tabiatın olumsuz ve zararlı etkilerinden, hayvanlardan korunmak amacıyla aletler geliştirdiler. Zamanla insanın dayanışma içerisinde kurmuş olduğu toplumsal hayat büyük gelişmeler gösterdi. Pek çok yeni icat ve buluş ortaya kondu. Kültür de bu gelişmelere paralel olarak ilerledi. Hem maddi hem de manevi açıdan büyük bir gelişme gösterdi.

Kültür, maddi ve manevi değerlerden oluşur. Bilimsel, ekonomik ve teknolojik ürünler kültürün maddi yönüdür. Örneğin; yollar, şehirler, binalar, sanat eserleri, bilgisayar, telefon, ulaşım araçları, otomobil, uçak, televizyon, radyo gibi teknolojik araçlar ve gereçler kültürün maddi ögelerini oluşturur. Din, ahlak, dil, felsefe, edebiyat, örf, âdet, gelenek ve görenekler de kültürün manevi ögeleridir.

Kültür, bir topluma farklılık ve kişilik kazandırır. Toplumun inancını, tarihini, dünyaya bakışını, duygularını, düşüncelerini, değer yargılarını yansıtır. Bireyler kültürün manevi ögeleri sayesinde birbirlerine bağlanırlar. Ortak bir geçmişe sahip olduklarını anlar ve daha güzel bir gelecek oluşturmak için beraberce çalışmanın gerekliliğini kavrarlar. Birlik olmanın, dayanışma ve yardımlaşmanın sevincini yaşarlar. Dostluk ve kardeşlik duyguları içinde, birlikte yaşamanın sağladığı imkânlardan faydalanırlar. Yüzyıllar boyunca birlikte geliştirdikleri kültürel değerler sayesinde barış içerisinde yaşarlar. Örf, âdet, gelenek, görenek, dinî ve ahlaki ilkeler vb. manevi değerleriyle kültür, bir milleti millet yapan en önemli unsurdur.

Kültürün hem ayırıcı hem de birleştirici yönü vardır. Buna göre kültür, aynı toplum içinde yaşayan fertleri birbirine yaklaştırır. Onlar arasında birlik ve beraberlik duygularını güçlendirir. Bir milleti başka bir milletten veya toplumdan ayıran esas unsur da kültürdür. Çünkü millet ve toplumlar farklı kültürel özellikleriyle birbirinden ayrılırlar.

Her devlet, her millet kendi kültürüne önem verir. Maddi ve manevi bütün kültürel değerlerini korumak, yaşatmak, bunları gelecek nesillere aktarmak için önlemler alır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de halkımızın kültürünü yaşatmak için gerekli bütün tedbirleri almakta, çalışmalar yapmaktadır. Kültürel değerlerimiz içinde bayrağımızın, İstiklal Marşı’mızın, şehit ve gazilerimizin çok önemli bir yeri vardır. Bunlar aynı zamanda başta gelen, vazgeçilmez millî değerlerimizdir. Ay yıldızlı bayrağımız ve İstiklal Marşı’mız, ülkemizin bağımsızlığının en güçlü simgesidir. Ay yıldızlı bayrağımız gönderde dalgalandıkça özgür ve güçlü bir millet olduğumuzun daha iyi farkına varır, bundan büyük gurur duyarız. Bayrağımıza duyduğumuz saygıyı davranışlarımızla da gösteririz. Onun temiz olmasına özen gösteririz. Bayrağımızı asla yere atmayız, yıpratmayız veya yırtmayız. Törenlerde İstiklal Marşı’mız okunurken saygı duruşunda bulunuruz. Bayrağımız göndere çekilirken İstiklal Marşı’mızın okunuşuna coşkuyla eşlik ederiz.

Şehit ve gazilerimize de saygı gösteririz. Şehitlerimiz vatanımızın bağımsızlığı için canlarını feda etmiş kimselerdir. Bu ülkeyi, bu güzel toprakları bizlere armağan eden onlardır. Düşmanla savaşıp savaştan sağ ya da yaralı olarak geri dönenlere de gazi denir. Bizler şehitlerimiz için dua eder, şehitliklerimizin temiz, bakımlı olması için de gayret gösteririz. Şehitliklere ağaç, çiçek vb. dikerek buraların temiz ve bakımlı olmasına özen gösteririz. Aynı şekilde gazilerimize karşı da üzerimize düşen sorumlulukları yerine getiririz. Karşılaştığımızda gazilerimize selam verir, onlara hâl ve hatırlarını sorarız. Gazilerimizin rahat bir şekilde yaşaması için çaba harcar, onlara toplu taşıma araçlarında ve toplumsal mekânlarda yer veririz.

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir