"Enter"a basıp içeriğe geçin

Hak ve Özgürlüklerin Kullanımını Engelleyen Alışkanlıklar Nelerdir

Zararları herkes tarafından anlaşılan bazı kötü alışkanlıklar vardır ki bunlar insanın beden ve ruh sağlığını bozmakta, insanın iradesini ve tercihlerini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu kötü alışkanlıklardan bazıları doğrudan insanın akli melekelerini zarara uğratarak sağlıklı düşünmesine ve doğru kararlar vermesine engel olmaktadır. Bazıları ise insanın sözlerine ve davranışlarına tesir ederek onu toplum içinde küçük düşürmektedir.

Zararlı alışkanlıklar çoğu zaman sadece yapanlarla sınırlı kalmamakta, başta kişinin yakınları olmak üzere toplumun tamamına ağır bedeller ödetmektedir. Sigara içmek, kumar oynamak, alkol ve uyuşturucu kullanmak gibi kötü alışkanlıklar; sakatlıklar, kavgalar, düşmanlıklar, ayrılıklar meydana getirdiği gibi trafik kazaları ve cinayetler üzerinden sonu ölümle biten olaylara sebep olmaktadır. Zararlı alışkanlıklar israf, iflas, borçluluk gibi maddi kayıplar yanında stres, huzursuzluk, aile bireyleriyle ilgilenememe şeklinde manevi kayıplara da yol açmaktadır. Kötü ve zararlı alışkanlıklar en başta insanın yaşama ve sağlık hakkına, ardından ekonomik hak ve özgürlüklerine engel olmaktadır. Yine pek çok kötülüğün oluşmasına kaynaklık eden bu alışkanlıklar sebebiyle hem kullananlar hem de onların fiillerinden etkilenenler bazı temel hak ve özgürlüklerden mahrum kalmaktadır.

İslam dininde zararlı alışkanlıklar, insanın temel hak ve özgürlüklerini engellemesi sebebiyle yasaklanır. Bu konuda Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulur: “Ey iman edenler! Şarap, kumar, dikili taşlar (putlar), fal ve şans okları birer şeytan işi pisliktir; bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan, içki ve kumar yoluyla ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister.” (Mâide suresi, 90. ayet.) Peygamberimiz (s.a.v.) de bir hadisinde şöyle buyurur: “İçki, bütün kötülüklerin anasıdır.” (Nesâi, Eşribe, 44.)

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir