"Enter"a basıp içeriğe geçin

Kur’an-ı Kerim’i Okumak, Kur’an-ı Kerim Okumanın Sevabı

Kur’an-ı Kerim, İslam dininin en temel kaynağıdır. Müslümanlar inanç esaslarının neler olduğunu, ibadetlerin nasıl yapılacağını, ahlaki ilkeleri, Allah’ın (c.c.) emir ve yasaklarını en doğru şekilde Kur’an’dan öğrenebilirler. Bu sebeple inananlar hem Arapça olarak hem de Türkçe meal ve tefsirlerden Kur’an-ı Kerim okumaya önem vermelidirler.

Kur’an’ı Yüzünden Okumak

Kur’an-ı Kerim, baştan sona yalnızca yüce Allah’ın (c.c.) sözlerinden oluşmaktadır. Günümüze kadar lafzı ve manasında herhangi bir değişme olmamıştır. Kıyamete kadar da olmayacaktır. Kur’an-ı Kerim’in hem sözleri hem manası mucizevi özellikler taşımaktadır. Bu sebeple okuyanları ve dinleyenleri etkiler. Kur’an-ı Kerim’in Arapça metninden okunması “yüzünden okumak” olarak ifade edilmektedir.

Müslümanlar, İslam’ın ilk dönemlerinden itibaren Kur’an okumaya, yeni nesillere öğretmeye ve hafızlar yetiştirmeye büyük önem vermişlerdir. Gelen ayetler, Müslümanlar tarafından hemen ezberlenmiş ve her fırsatta güzel seslerle okunmuştur. Hatta ayetlerin okunuşu, inanmayanları bile etkilemiş; onların da dinlemelerini sağlamıştır. Günümüze kadar Kur’an-ı farklı makamlarda ve güzel seslerle okuyan pek çok kimse yetişmiştir. Kur’an-ı Kerim’in güzel okunması, dinleyenlerde ve okuyanlarda derin duygular uyandırmakta ve insanlara huzur vermektedir.

Yüce Allah (c.c), Kur’an-ı Kerim’in okunuşunun insanı nasıl etkilediğini bir ayette şöyle ifade etmiştir: “Allah sözün en güzelini; ayetleri (güzellikte) birbirine benzeyen ve (hükümleri, öğütleri, kıssaları) tekrarlanan bir kitap olarak indirmiştir. Rablerinden korkanların derileri (vücutları) ondan dolayı gerginleşir. Sonra derileri de (vücutları da) kalpleri de Allah’ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Kur’an, Allah’ın hidayet rehberidir…” (Zümer suresi, 23. ayet.) Kur’an-ı Kerim’in yüzünden okunuşunun nasıl olması gerektiği konusunda yüce Allah (c.c.) bir ayette “…Kur’an’ı ağır ağır, tane tane oku.” (Müzzemmil suresi, 4. ayet.) buyurmuştur. Konuyla ilgili olarak Hz. Muhammed (s.a.v.) “Kur’an’ı seslerinizle süsleyiniz” (İbn Mace, İkame, 176.) diyerek Kur’an’ın güzel bir şekilde okunması gerektiğini vurgulamıştır.

Müslümanlar, Kur’an-ı Kerim’i yüzünden okumayı bir ibadet olarak yerine getirmekte ve bunu en güzel şekilde yapmaya özen göstermektedirler. Bunun yanı sıra, okunan ayetleri dinlemenin de önemli olduğu unutulmamalıdır.

Kur’an’ın Tercümesini (Meal) Okumak

Kur’an-ı Kerim, Arapça olarak indirilmiştir. Bununla birlikte tüm insanlığa hitap eden, evrensel mesajları olan bir kitaptır. Dünyanın her yerinde ona inananlar tarafından okunup anlaşılması için farklı dillere tercümesi yapılmıştır.

Kur’an-ı Kerim’in tüm insanlığa gönderildiği yüce Allah (c.c.) tarafından şu ayetle açıklanmıştır “Bu Kur’an; kendisiyle uyarılsınlar, Allah’ın ancak tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara bir bildiridir.” (İbrahim suresi, 52. ayet.) yüce Allah (c.c.), bir başka ayette “Bu (Kur’an), insanlar için bir açıklama, Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için bir hidayet ve bir öğüttür.” (Âl-i İmrân suresi, 138. ayet.) ifadesiyle Kur’an’ın tüm insanlığa hitap ettiğini açıklamaktadır.

Kur’an-ı Kerim’in, dünyanın değişik yerlerinde yaşayan, farklı ırk ve dillere sahip insanlar tarafından anlaşılabilmesi için indirildiği dil dışında başka dillere tercüme edilmesi bir ihtiyaçtır. Tercüme, herhangi bir yorum katmadan bir dildeki metni, başka bir dile çevirmektir. Kur’an ayetlerinin yaklaşık anlamlarıyla başka dillere çevrilmesine de “meal” denmektedir. Kur’an-ı Kerim, dünyada konuşulan pek çok dile çevrilmiş ve bu mealler insanların kolay ulaşabileceği şekilde yaygınlaşmıştır.

Farklı dilleri konuşan Müslümanların Kur’an-ı Kerim’i doğru anlayabilmeleri için bazen yalnızca tercüme veya mealler yeterli olmamış, ayrıntılı açıklamalara ihtiyaç duyulmuştur. Çünkü Kur’an-ı Kerim içerisinde yer alan ayetlerden bazılarının anlaşılabilmesi için indirildiği ortamın, ayetlerin öncesi ile sonrasının açıklanmasına ihtiyaç duyulmuştur. Konuyla ilgili olarak bir ayette “Andolsun biz, onlar düşünüp öğüt alsınlar diye (gerçekleri) bu Kur’an’da değişik biçimlerde açıkladık…” (İsrâ suresi, 41. ayet.) buyrulmuştur. Kur’an, tamamen anlaşılmak üzere gönderilen bir kitap olması dolayısıyla tercümelerinin yanı sıra daha ayrıntılı açıklanmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bu sebeple Kur’an ayetlerinin ayrıntılı açıklamasının yer aldığı eserlere tefsir denir. Tefsirler, insanların Kur’an-ı anlamasına yardımcı olmuştur.

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir