"Enter"a basıp içeriğe geçin

Kur’an’da Örnek İnsan ve Özellikleri

Kur’an-ı Kerim, Yüce Allah’ın insanları iyiye ve güzele yönlendirmek amacıyla gönderdiği son ilahî kitaptır. Kur’an’ın temel amacı; Yaradan’a ve yaratılmışlara karşı sorumluluklarını yerine getiren, iyi davranışları benimseyen, kötülüklerden kaçınan, ahlaklı, erdemli bireylerden meydana gelen bir toplum oluşturmaktır. Bu amaca bağlı olarak kutsal kitabımızda, ahlaklı ve erdemli davranışlara sahip örnek bir insanda bulunması gereken nitelikleri konu alan çok sayıda ayet yer alır.

“Mümin erkeklerle mümin kadınlar da birbirlerinin velileridir. Onlar iyiliği emreder, kötülükten alıkorlar, namazı dosdoğru kılarlar, zekâtı verirler, Allah ve Resulüne itaat ederler. İşte onlara Allah rahmet edecektir. Şüphesiz Allah azizdir, hikmet sahibidir.” Tevbe suresi, 71. ayet.

“Onlar (iman edenler) büyük günahlardan ve hayâsızlıktan kaçınırlar, kızdıkları zaman da kusurları bağışlarlar. Yine onlar Rablerinin davetine icabet ederler ve namazı kılarlar. Onların işleri aralarında danışma iledir. Kendilerine verdiğimiz rızıktan da harcarlar.” Şûrâ suresi, 37-38. ayetler.

Kur’an-ı Kerim’de yer alan ayetlere göre örnek insan her şeyden önce inançlı olmalıdır. Allah’ın varlığına, birliğine, Hz. Muhammed’in peygamberliğine iman etmelidir. Ayrıca ibadetlerini yerine getirme konusunda duyarlı davranmalıdır. Muhtaçlara yardım etmeli, komşu ve akrabalarının haklarını gözetmeli; sabırlı, cömert, alçak gönüllü, dürüst olmalıdır. Bu konuyla ilgili bir ayette şöyle buyrulur: “…İyilik o kimsenin yaptığıdır ki Allah’a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara, peygamberlere inanır, (Allah’ın rızasını gözeterek) yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, dilenenlere ve kölelere sevdiği maldan harcar, namaz kılar, zekât verir. Antlaşma yaptığı zaman sözlerini yerine getirir. Sıkıntı, hastalık ve savaş zamanlarında sabreder.

İşte doğru olanlar bu vasıfları taşıyanlardır. Müttakiler ancak onlardır.”(Bakara suresi, 177. ayet.) Aynı konuyla ilgili Furkân suresinde ise “Rahman’ın (has) kulları onlardır ki yeryüzünde tevazu ile yürürler ve kendini bilmez kimseler onlara laf attığında (incitmeksizin) ‘Selam!’ derler. Geceleri Rablerine secde ederek ve kıyam durarak geçirirler.”(Furkân suresi, 63-64. ayetler.) buyrulur. Müslüman, Kur’an’da yer alan bu gibi ayetleri dikkate almalı, erdemli bir insan olmak için çaba harcamalıdır.

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir