"Enter"a basıp içeriğe geçin

Yeni Bir Hayat: Ahiret

Ahiret hayatı, kıyametten sonra başlayacak olan sürekli yaşam demektir. İslam inancına göre insan, ölümle birlikte yok olmaz. Yani ölüm bir son değil, aksine sonsuz bir hayatın başlangıcıdır. Buna göre insanlar öldükten sonra tekrar dirilecekler ve dünyada yaptıkları iyi ve kötü davranışlarının karşılığını göreceklerdir. Ardından sonsuz bir hayat olan ahirete kavuşacaklardır. Dünyada iman edip iyi işlerde bulunanlar, orada sonsuza dek huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşamlarını sürdüreceklerdir.

Kur’an-ı Kerim’de pek çok ayette ahiret inancına değinilir. Ahirette yaşam, dünyada olduğu gibi sınırlı değil, süreklidir. Yüce Allah, bunu Kur’an-ı Kerim’de şöyle ifade etmiştir: “Fakat, siz( ey insanlar) dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Oysa ahiret, daha hayırlı daha devamlıdır.” “… Şüphesiz bu dünya hayatı, geçici bir eğlencedir. Ama ahiret, gerçekten kalınacak yurttur.” Ahirete iman, İslam inancının esaslarından biridir. Kur’an’da ahirete iman konusunda, “… Onlar, sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler; ahiret gününe de kesinkes inanırlar.” buyrulmaktadır.

İnsanlar, yaptıklarının hesabını vermek üzere, kıyamet günü “mahşer” denilen büyük bir meydanda Allah’ın (c.c.) huzurunda toplanacaklardır. Burada insanların dünyada yaptıkları iyi ve kötü işlerle davranışların yazıldığı amel defterleri kendilerine verilecek ve insanlar yaptıklarından sorguya çekileceklerdir. Buna hesap denir. İnsanların günahları ve sevapları “mizan” adı verilen terazide tartılacaktır. Kur’an’da, “Biz, kıyamet günü için adalet terazileri kurarız. Artık kimseye, hiçbir şekilde haksızlık edilmez. (Yapılan iş) bir hardal tanesi kadar dahi olsa onu (adalet terazisine) getiririz. Hesap gören olarak biz (herkese) yeteriz.” buyrularak buna dikkat çekilmektedir.

Kimsenin kimseye yardım edemeyeceği Vefat etmiş olan tüm insanlar ahiret günü tekrar dirileceklerdir. bu günde kişi, ancak dünyada yaptığı güzel işlerin yararını görecektir. Bu durum Kur’an-ı Kerim’de, “Sûr’a üflendiği zaman artık aralarında akrabalık bağları kalmamıştır; birbirlerini de arayıp sormazlar. Artık kimlerin (sevap) tartıları ağır basarsa işte asıl bunlar kurtuluşa erenlerdir. Kimlerin de tartıları hafif gelirse artık bunlar da kendilerine yazık etmişlerdir; (Çünkü onlar) ebedî cehennemdedirler.” ifadesiyle dile getirilmiştir.

Mahşerde Allah’ın (c.c.) adaletle yaptığı yargılama sonucunda insanlar, cennet ya da cehenneme gideceklerdir. Allah’a (c.c.) iman edip onun buyruklarını yerine getirmiş ve iyilikleri fazla olanlar cennete, Allah’a (c.c.) inanmayan ve ona ortak koşanlar ile iman ettikleri hâlde kötülükleri fazla olanlar cehenneme gideceklerdir.

Kur’an-ı Kerim cenneti; içinde yemyeşil ağaçlar ve türlü türlü meyveler bulunan içinden ırmaklar akan ve eşsiz güzelliklerin var olduğu sonsuz mutluluk yurdu olarak tanıtır. Orada yaşayanlar hiçbir zorluk ve sıkıntı çekmeyeceklerdir. Diledikleri her şey kendilerine sunulacaktır.

Kur’an-ı Kerim’de Cennet

• “Muttakilere vadolunan cennetin durumu şöyledir: İçinde bozulmayan sudan ırmaklar, tadı değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere lezzet veren şaraptan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Orada meyvelerin her çeşidi onlarındır. Rablerinden de bağışlama vardır… (Muhammed suresi, 15. ayet.)

• “Takva sahiplerine vadolunan cennetin özelliği (şudur): Onun zemininden ırmaklar akar. Yemişleri ve gölgesi süreklidir. İşte bu, (kötülüklerden) sakınanların (mutlu) sonudur. Kâfirlerin sonu ise ateştir.” (Ra’d suresi, 35. ayet.)

• “Muhakkak ki Allah, iman edip iyi davranışlarda bulunanları, zemininden ırmaklar akan cennetlere kabul eder. Bunlar orada altın bileziklerle ve incilerle bezenirler. Orada giyecekleri ise ipektir.” (Hac suresi, 23. ayet.)

Doğada ve çevremizde gerçekleşen bazı olaylar da ahiret yaşamını anlamamıza yardımcı olur. Sonbaharla birlikte ağaçların yapraklarını döktüğünü, kupkuru, âdeta ölü gibi olduğunu görürüz. İlkbahar geldiği zaman da bu ağaçların yeniden yeşerdiğine tanık oluruz. Kur’an’da bitkilerin sonbaharla birlikte ölmesi, ilkbaharla da tekrar canlanması, ahiret yaşamının gerçekleşeceğine kanıt olarak gösterilir. Dinimize göre Allah (c.c.), insanın ölümsüzlük isteğini, onu ölümden sonra tekrar dirilterek gerçekleştirecek ve insana ahirette sonsuz bir hayat verecektir.

Ahiret gününe inanan insan, öldükten sonra tekrar diriltileceğini ve yaptıklarından hesaba çekileceğini bilir. İyi ya da kötü hiçbir davranışın karşılıksız kalmayacağına inanır. Bu nedenle yaptığı bütün işlerde sorumluluk bilinciyle hareket eder. Sürekli iyilikler yapmaya ve kötülüklerden kaçınmaya çalışır. Allah’ın (c.c.), cennette kendisi için hazırladığı nimetlere kavuşmak için onun hoşnut olacağı işler yapar.

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir