"Enter"a basıp içeriğe geçin

Peygamber Ne Demektir?

Allah’ın İnsanlığa Lütfu: Peygamberlik

Peygamber, “haber getiren” (Yusuf Şevki Yavuz, TDV İslam Ansiklobedisi, C 34, s, 257) anlamına gelen Farsça bir kelimedir. Peygamberler, yüce Allah’ın (cc), insanlar arasından seçtiği ve vahiy yoluyla aldığı bilgileri muhataplarına ulaştırmakla görevli kişilerdir. Kur’an-ı Kerim’de peygamberler için resul ve nebi kavramları kullanılmaktadır.

İnsan akıl sahibi olması sebebiyle kendisi ve çevresi hakkında bilgi sahibi olabilir. Ancak insanın her şeyi bilmesi mümkün değildir. O, aklıyla Allah’ın (cc) varlığına ve birliğine ulaşsa bile onun özelliklerini kavrayamaz. Allah’a (cc) nasıl ibadet edeceğini, dünyaya neden geldiğini ve öldükten sonra ne olacağını bilemez. Bu nedenle yüce Allah (cc), bu konularda insanların bilgi sahibi olmaları için peygamberler göndermiştir.

Peygamberler, Allah’ın (cc) vahyini insanlara ulaştırmakla birlikte, vahyin gerektirdiği şekilde yaşayarak onlara örnek de olmuşlardır. İnsanları her şeyin yaratıcısı olan Allah’a (cc) inanmaya, başkalarına iyilik yapmaya ve dürüstlüğe davet etmişlerdir.

İnsanlar zamanla peygamberlerin getirdiği güzelliklerden uzaklaşmış, doğruluktan ayrılmışlardır. Yeryüzünde haksızlık, kötülük ve ahlaksızlık yaygınlaşmıştır. İşte böyle dönemlerde yüce Allah (cc) insanları yalnız ve desteksiz bırakmamıştır. Onlara iyiyi, doğruyu anlatması, onları kötülüklerden sakındırması ve onların dünyada huzur içerisinde yaşayabilmeleri için bir lütuf olarak peygamberler göndermiştir. Bu konu Kur’an-ı Kerim’de şu şekilde ifade edilmektedir: “Ant olsun, Allah, müminlere kendi içlerinden; onlara ayetlerini okuyan, onları arıtıp tertemiz yapan, onlara kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle büyük bir lütufta bulunmuştur. Oysa onlar, daha önce apaçık bir sapıklık içindeydiler.” (Ali İmran suresi, 164. ayet.)

Allah (cc), insanları başıboş bırakmamıştır. Bu durumu, “İnsan, kendisinin başıboş bırakılacağını mı zanneder?” (Kıyame suresi, 36. ayet.) ayetiyle bize bildirmiştir. İnsanların hakkında bilgi sahibi olmadıkları şeyleri öğrenmeleri ve dünya ile ahiret mutluluğuna ulaşmaları için peygamberler göndermiştir. Peygamberler, Allah’ın (cc) insanlara bir lütfudur; sevgi ve merhametinin göstergesidir. Onlar bizim için birer uyarıcı, yol gösterici ve müjdeleyicidirler.

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir