"Enter"a basıp içeriğe geçin

Peygamberlerin Özellikleri Nelerdir?

Yüce Allah (cc), dünya ve ahiret hayatında bize rehber olan peygamberleri insanlar arasından seçmiştir. Onlar da bizim gibi yerler, içerler, uyurlar. Evlenip çocuk sahibi olurlar. Geçimlerini sağlamak için meslek sahibi olurlar. Sokaklarda, çarşı ve pazarlarda gezerler. Hastalanır ve ölürler.

Fakat peygamberlerin, diğer insanlardan farklı bazı özellikleri vardır. Onlar, Allah (cc) tarafından elçilik görevi için özel olarak seçilmiş insanlardır. Bütün peygamberler, kendilerine vahiy gelmeden önceki hayatlarında da toplumları tarafından doğru sözlü, dürüst, güvenilir, zeki, kötü işlerden ve günahlardan uzak duran insanlar olarak bilinirlerdi. Yüce Allah (cc), peygamberleri görevlendirirken onlara bazı üstün özellikler vermiştir. Bu özellikler sayesinde peygamberler görevlerini en güzel şekilde yerine getirmişlerdir. Bütün peygamberlerin sahip olduğu bu ortak özellikler şunlardır:

Sıdk: Peygamberlerin hayatlarının hiçbir anında hiçbir şekilde yalan söylememeleri ve dosdoğru davranmalarıdır. (Komisyon, Dinî Terimler Sözlüğü, s. 330.) Peygamberler, konuşmada, alışverişte, komşulukta, dostlukta ve arkadaşlıkta asla doğruluktan ayrılmamışlardır. Peygamberler yaşamları boyunca hiç yalan söylememiş kişilerdir. Allah’ın (cc) emir ve yasaklarını insanlara ulaştıran peygamberlerin yalan söylemesi kesinlikle düşünülemez. Çünkü insanlar yalan söyleyen, sözü ile davranışı birbirine uymayan insanları örnek almazlar. Peygamberlerin bu özelliği, Kur’an-ı Kerim’de “(Peygamberleri) rahmetimizle ödüllendirdik. Ve onlara doğru olanı başkalarına ulaştırmaları için üstün bir sıdk dili bahşettik.” (Meryem suresi, 50. ayet.) ayetiyle anlatılmaktadır.

Emanet: Peygamberlerin her zaman ve her yerde güvenilir olmalarıdır.(Komisyon, Dinî Terimler Sözlüğü, s.72.) Onlar, kutsal görevlerini yerine getirmede emanet üzere davranmışlardır. Hem insanların emanetlerini hem de Allah’ın (cc) emaneti olan vahyi gereği gibi korumuşlardır. Bu özellikleri sebebiyle insanlar hem din hem de dünya ile ilgili konularda peygamberlere güvenirler. Onların sözlerini dinler ve onlar gibi olmaya gayret ederler. Allah Resulü (sav) peygamberlikten önce de toplumun en güvenilir insanıydı. Bundan dolayı çevresindeki insanlar ona “güvenilir” anlamına gelen el-Emin lakabını vermişlerdi.

Fetanet: Peygamberlerin üstün zekâya, çabuk ve iyi bir kavrayış gücüne sahip olmalarıdır. (Komisyon, Dinî Terimler Sözlüğü, s.92.) Allah’ın gönderdiği bütün peygamberler, insanların en zekileridir. Bu özellikleri sayesinde gönderilen vahiyleri kavrarlar, karşılaştıkları sorunları rahatça çözerler. İnsanların sorularına da ikna edici cevaplar verirler.

İsmet: Peygamberlerin temiz bir yaratılışa sahip olmaları, gizli ve açık her türlü günahtan uzak durmalarıdır. (Komisyon, Dinî Terimler Sözlüğü, s.177.) Kısacası “manevi temizlik”tir. Allah’a (cc) ortak koşma, hırsızlık, içki, kumar, zina gibi günahları peygamberlerin işlemesi düşünülemez. Zira insanlar böyle davrananları kendilerine örnek kabul etmezler.

Tebliğ: Peygamberlerin, Allah’ın (cc) kendilerine indirmiş olduğu vahiyleri insanlara eksiksiz olarak bildirmesidir. (Komisyon, Dinî Terimler Sözlüğü, s.354.) Peygamberler, Allah’ın (cc) dinini anlatma görevini her türlü zorluk karşısında bile yerine getirmişlerdir.

3 Yorum

  1. Zehra Zehra

    Teşekkürler

  2. Tebliğ kısaca nedir

    • ALİ ALİ

      Tebliğ: Peygamberlerin, Allah’ın (cc) kendilerine indirmiş olduğu vahiyleri insanlara eksiksiz olarak bildirmesidir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir