"Enter"a basıp içeriğe geçin

Son Peygamber Hz. Muhammed (sav)

Yüce Rabb’imiz tarih boyunca, insanlara pek çok peygamber göndermiştir. Peygamberler, insanları O’nun varlığına ve birliğine inanmaya, ahlaklı olmaya ve topluma yararlı işler yapmaya davet etmişlerdir. Ayrıca peygamberler insanları zulüm, adaletsizlik ve kötülüklerden uzak durmaya çağırmışlardır. Toplumda sevgi, dostluk ve kardeşlik ortamının yaygınlaşması için büyük çaba harcamışlardır.

Allah’ın (cc) görevlendirdiği son peygamber ise Efendimiz Hz. Muhammed’dir (sav). Son kutsal kitap ise Allah (cc) tarafından doğru ile yanlışı, iyi ile kötüyü birbirinden ayırt etmek için sevgili Peygamberimize (sav) gönderilen Kur’an-ı Kerim’dir. Kur’an-ı Kerim’dir. Yüce Allah bir ayet-i kerimesinde şöyle buyurmaktadır: “O, sana kendisinden öncekileri tasdik edip doğrulayan bu kitabı hak ile indirdi. Daha önce insanlara hidayet olarak Tevrat’ı ve İncil’i de yine O indirmişti. Evet bu Furkan’ı da O indirdi. Gerçek şu ki, Allah’ın âyetlerini inkâr edenler için çetin bir azap vardır…” (Al-i İmran suresi, 3-4. ayetler.)

Hz. Muhammed (sav), bütün insanlığa gönderilen Hatemü’l-Enbiya’dır. Hatemü’l- Enbiya; “peygamberlerin sonuncusu, kendisinden sonra kesinlikle peygamber gelmeyecek olan” anlamında Hz. Muhammed’in (sav) sıfatıdır. (Komisyon, Dinî Terimler Sözlüğü, s. 127.)

Peygamberlik, Hz. Âdem’le (as) başlayıp Hz. Muhammed’le (sav) sona ermiştir. Efendimiz Hz. Muhammed’in (sav) son peygamber oluşu, bir ayette şöyle bildirilmiştir: “… Muhammed, Allah’ın elçisi ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi bilendir.”24 Hz. Muhammed’in getirdiği din ve kitap, geldiği günkü gibi bozulmadan aslını koruduğu için yeni bir peygamber ve kitap gelmesini gerektirecek bir durum yoktur. Ayrıca İslam dini, kıyamete kadar bütün insanların ihtiyacını karşılayacak özellikte gönderilmiştir. Kur’an-ı Kerim’de “Ey Peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı; Allah’ın izniyle kendi yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik.”25 buyrulmaktadır.

Efendimizden (sav) önce gönderilen peygamberler yalnız bir kavme, bir topluluğa, bir millete gönderilmiştir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav) ise bütün insanlara gönderilmiştir. Peygamberimizin (sav) bütün insanlığa gönderilmiş olması ve evrenselliği, Kur’an-ı Kerim’de farklı ayetlerle vurgulanmıştır. “Biz, seni ancak bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik.”26 ve “De ki: Ey insanlar! Gerçekten ben sizin hepinize, göklerin ve yerin sahibi olan Allah’ın elçisiyim…”27 ayetleri, bunlardan bazılarıdır. Aynı şekilde Peygamberimiz (sav) de bir hadisinde, “Her peygamber kendi toplumuna gönderilmiştir, ben ise bütün insanlara peygamber olarak gönderildim.”28 buyurarak bu gerçeği bizlere tekrar hatırlatmıştır.

Rahmet; bütün varlıkların iyiliğini arzu edip onlara her türlü yardımda bulunma isteğidir, tüm varlığa duyulan şefkat ve sevgidir. (Komisyon, Dinî Terimler Sözlüğü, s. 301.)

Hz. Muhammed (sav), bütün insanlığa gönderilen rahmet peygamberidir. Onun bu özelliği, Kur’an-ı Kerim’de şöyle ifade edilmiştir: “(Ey Muhammed!) Seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.”29 Peygamberimizin (sav) getirdiği mesajlar toplumda yaygın olan zulüm ve adaletsizlikleri gidermiştir. Dünyada barış ve huzurun yaygınlaşmasını sağlamıştır.

“Şüphesiz Allah ve melekleri Peygamber’e salât ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salât edin, selâm edin.” (Ahzab suresi, 56. ayet.)

24 Ahzab suresi, 40. ayet.
25 Ahzab suresi, 45-46. ayetler.
26 Sebe suresi, 28. ayet.
27 Araf suresi, 158. ayet.
28 Buhari, Salat, 56.
29 Enbiya suresi 107. ayet.

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir