"Enter"a basıp içeriğe geçin

Bağışlamak

İslam dini, barış ve huzuriçinde yaşayan bir toplum oluşturmayı amaçlamaktadır. Bunun oluşması için insanlar arasında sevgi ve müsamahanın var olması gerekir. Bireysel ve toplumsal müsamahalı davranışın oluşmasında sevgi ve bağışlama önemli bir yer tutar. Bağışlama ile müsamaha bu anlamda iç içedir. Bağışlamak bazen anlayışla karşılama bazen de müsamahalı davranmakla olur. Müsamahalı davranma, kusurları ve hataları bağışlamayı gerektirir.

Müsamahalı davranma genelde kusurlara göz yummak ve aldırmamak demektir. İslam, prensip olarak affı, sevgiyi, müsamahalı davranışı ve uzlaşmayı tercih etmiştir. İslam’da bireyin kendisi, ailesi ve çevresiyle uyumlu olması esastır. İnsanların kusurlarını bağışlamak ve affetmek erdemli kişilerin özelliklerindendir. Bu nedenle insanların kusurlarını bağışlayanlar Kur’an-ı Kerim’de övülmüştür.

Müsamahalı davranabilmek için insanlar birbirlerinin kusurlarını ve mahremiyetlerini araştırmamalıdırlar. Birbirlerinin dinine, inancına, kişiliğine, değerlerine saygısızlık yapmamalıdırlar. Böyle bir durumda müsamahadan söz etmek mümkün değildir. Kur’an-ı Kerim’de Allah (c.c.), “Ey iman edenler! Birbirinizin kusurlarını ve mahremiyetlerini araştırmayın…” buyurmaktadır.

Bize her konuda örnek olan Hz. Peygamber (s.a.v.), hayatında hiçbir zaman insanların ayıplarını yüzüne vurmamış, onların kusurlarını başkalarına anlatmamıştır. Her zaman insanların güzel özelliklerini ön plana çıkarmış ve bunlardan bahsetmiştir. Hz. Peygamber (s.a.v.) bir hadislerinde, “Herhangi bir kişi, dünyada diğer bir kişinin ayıbını örterse Allah da kıyamet gününde onun ayıbını örter.” buyurarak insanların kusurlarını örtmemizi istemiştir.

Bir toplumda affetmek ve bağışlamak yaygınlaştırılırsa o toplumda müsamaha anlayışı hâkim olur. Müsamahanın egemen olduğu toplumlarda sevgi ve saygı bağları güçlenir. İnsanlar arasında huzur ve mutluluk gelişir. Bağışlama sadece bireyi mutlu kılmaz. Mutlu olan bireyler, içinde yaşadığı toplumun barış ve huzuruna katkı sağlar. Böylece bağışlamayı başaran bireylerin oluşturduğu toplumda saygı, sevgi ve müsamahalı davranış yaygınlaşır.

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir