"Enter"a basıp içeriğe geçin

İmanın Şartları: Kitaplara İman Nedir?

Rabbimiz, insanlara doğru yolu göstermek için peygamberler göndermiş, onlara vahiy yoluyla hitap etmiştir.

Peygamberlerin büyük çoğunluğu ilahi emirleri sözlü olarak alıp ümmetlerine ulaştırırken bazı peygamberlere vahiy, sahifeler ve kitaplar şeklinde gelmiştir. Onlar da ümmetlerine bu sahife ve kitaplar yoluyla hak dini öğretmişlerdir. Yüce Allah’ın (c.c) peygamberlerine vahiy yoluyla göndermiş olduğu buyruklarına ve bunların yazıya geçirilmiş hâline “ilahi kitap veya kutsal kitap” denir.

Rabbimizin gönderdiği ilahi kitaplara inanmak, İslam’ın temel iman esaslarından biridir. Kur’an’da ismi geçen kitapların ve sahifelerin Allah (c.c) tarafından bazı peygamberlere gönderildiğine inanmak ve bu kitaplarının aslının hak olduğunu kabul etmek kitaplara imanın gereğidir. Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmaktadır: “Ey iman edenler! Allah’a, peygamberine, resulüne indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman ediniz. Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve kıyamet gününü inkâr ederse tam manasıyla sapıtmıştır.”37

Allah’ın (c.c) insana verdiği akıl yeteneği onun pek çok konuda yol göstericisi olmaktadır. Akıl kişinin yaratanını bulmasını sağlayabilir. Fakat Allah’a (c.c) karşı ne gibi hak ve sorumluluklarının bulunduğunu, ona nasıl ibadet edeceğini akılla tespit edip bulamaz. Bu eksikliği gidermek için Rabbimiz Peygamberlerini göndermiştir.

Peygamberler gerek sözlü olarak ve gerekse kendilerine verilen kitaplar vasıtasıyla insanlara doğru yolu göstermekte, ibadet, ahlak, sosyal ve ferdi hayatla ilgili pek çok hakikati öğretmektedir.

Allah tarafından gönderilen ilahi kitaplardan Tevrat, Hz. Musa’ya; Zebur, Hz. Davud’a; İncil, Hz. İsa’ya; Kur’an’ı Kerim ise Peygamberimiz Hz. Muhammed’e indirilmiştir. Bu ilahi kitaplardan başka bazı peygamberlere “suhuf” denilen sayfalar verilmiştir. Kutsal kitaplardaki ilahî mesajlar Kur’an’da son şeklini almış ve değişmeden günümüze kadar gelmiştir. Bu kitaplardan Kur’an hariç diğerleri zamanla değiştirilmiştir. Kur’an-ı Kerim kıyamete kadar değiştirilemeyecektir. Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. “Şüphesiz Kur’an’ı biz indirdik, elbette onu biz koruyacağız.”38

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir