"Enter"a basıp içeriğe geçin

Kur’an-ı Kerim’e Karşı Görevlerimiz Nelerdir?

Kur’an hayatımızın her aşamasında bize yol gösterir ve yardımcı olur. Kur’an bir rehberdir. Müslüman bir kişi doğru yolda kalmak için Kur’an’ın rehberliğine ihtiyaç duyar. Allah (c.c.) bu konuda şöyle buyurur. “İşte bu (Kur’an) bir hidayettir. Rablerinin ayetlerini inkâr edenlere ise elem dolu çok kötü bir azap vardır.”86 Kur’an bize doğru yolu gösteren bir kılavuz olduğu gibi, maddi ve manevi olarak şifadır. Yüce Allah şöyle buyurur: “Ey insanlar! İşte size, Rabbinizden bir öğüt, bir şifa, mü’minlere doğru yolu gösteren bir hidayet ve rahmet geldi.”87 Kur’an aynı zamanda Allah’ın (c.c.) bize verdiği en büyük nimettir.

Ayette: “And olsun, size öyle bir kitap indirdik ki, bütün şan ve şerefiniz ondadır. Hâlâ akıllanmayacak mısınız?”88 buyrulmuştur. Kur’an-ı Kerim’e karşı temel vazifelerimizden birisi onu okumak ve anlamaya çalışmaktır. Bunu teşvik etmek için Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur:“…İnsanlardan bir grup, Allah’ın evlerinden bir evde toplanırlar. Allah’ın kitabını (Kur’an’ı) okur ve onu aralarında konuşarak mânâsını anlamaya çalışırlarsa, üzerlerine sukûnet (huzur ve gönül rahatlığı) iner, onları rahmet kaplar ve melekler onların etrafını kuşatırlar.”89

Kur’an, bir kurtuluş rehberidir. İnsanlık Kur’an sayesinde gerçek huzura kavuşur. Kişi hayatını cennete çevirmek için Kur’an’ı rehber edinmelidir. Kur’an’a karşı vazifelerimizin başında muhabbet ve hürmet gelir. Peygamber Efendimiz ve sahabileri, bir ömür Kura’n’ı baş tacı etmişlerdir. Kur’an’la bütünleşmişler ve her biri bir canlı Kur’an olmuştur. Kur’an-ı Kerim’i doğru ve tecvid kurallarına göre okumak Kur’an’a karşı görevlerimizdendir. Kur’an-ı Kerim’e saygısızlık olabilecek tavır ve davranışlardan kaçınmak Müslümanların Kur’an’a karşı vazifelerindendir.

82. Ahzâb suresi, 21. ayet.
83. Buhârî, Nikâh, 1.
84. İmam Malik, Muvatta’, Kader, 3.
85. Ahmed b. Hanbel, Müsned, C VI, 45.
86. Câsiye suresi, 11. ayet.
87. Yûnus suresi, 57. ayet.
88. Enbiyâ suresi, 10. ayet.
89. Müslim, Zikir, 38.
90. Tevbe suresi, 71. ayet.

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir