"Enter"a basıp içeriğe geçin

Temizlik İmanın Yarısıdır

Temizlik; bedenin, elbisenin, yiyeceklerin, içeceklerin ve çevrenin kirlerden arındırılması, aklın ve kalbin kötü duygu ve düşüncelerden uzak tutulmasıdır. Dinimizde temizlik konusuna çok önem verilmiş ve Müslümanların her bakımdan temiz olmaları istenmiştir.

Bazı ibadetlerin yerine getirilmesinden önce temizlenmek şart koşulmuştur. Bu bakımdan temizlik kurallarına uymak, Müslümanlar için dinî bir görevdir. İslam’ın temel ilkelerinden biri temizliktir. Kur’an-ı Kerim’de temizliğin önemi ve gerekliliği üzerinde sıkça durulmuştur. İlk indirilen ayetlerde Allah’a (c.c.) iman edilmesi emredilmiş ve ardından “Sadece rabbinin büyüklüğünü dile getir. Elbiseni temiz tut (nefsini arındır), günahlardan uzak dur.”1 ayetleriyle temizliğin önemi vurgulanmıştır. Peygamber Efendimiz de “Temizlik imanın yarısıdır.”2 buyurarak temizliğin imanla bir bütün olduğunu açıklamıştır. Yüce Allah, kendisine iman eden ve temizliğe gereken özeni gösteren Müslümanları sevdiğini “… Allah tertemiz olanları sever.”3 ayetiyle bildirmiştir. Sevgili Peygamberimiz de “… Allah temizdir, temizliği sever…”4 buyurarak Allah’ın (c.c.) sevgisini kazanma konusunda temizliğin önemine dikkat çekmiştir.

İslam dini, Müslümanları maddi ve manevi kirlerden arındırıp dünya ve ahiret mutluluğuna ulaştırmayı amaçlamaktadır. Bu bakımdan insan hayatının bütünüyle ilgili temizlik kuralları ortaya koymuştur. Kuran-ı Kerim’de ve Hz. Peygamber’in (s.a.v.) uygulamalarında temizlik konusuna her yönüyle değinilmiştir. Bu sebeple Müslümanlar; evlerinde, ibadet ettikleri mekânlarda, çevrelerinde, elbiselerinde, yiyecek içeceklerinde temizliğe gereken özeni göstermelidir. Aynı zamanda kalplerini kötü duygu ve düşüncelerden arındırarak dürüst ve ahlaklı bireyler olmaya çalışmalıdır.

1 Müddessir suresi, 3-5. ayetler.
2 Müslim, Tahâret, 1.
3 Tevbe suresi, 108. ayet.
4 Tirmizî, Edeb, 41.

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir