"Enter"a basıp içeriğe geçin

Müslümanın Hz. Peygambere Karşı Edebi

Yüce Rabbimiz bu dünyada insanlara yol göstermek için Peygamber Efendimiz aracılığıyla bize Kur’an-ı Kerim’i göndermiştir. Kur’an’ın nasıl anlaşılması ve İslam’ın nasıl yaşanması gerektiğini bize öğreten Sevgili Peygamberimizdir.

O, bu zor görevi Allah’a (c.c.) olan bağlılığı ve ümmetine olan düşkünlüğü sayesinde yerine getirmiştir. Peygamber Efendimizin Müslümanlara olan düşkünlüğünü Yüce Allah “Andolsun, size kendi içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. O size çok düşkün, müminlere karşı da çok şefkatli ve merhametlidir.”15 ayetiyle bizlere haber vermektedir. Bir başka ayette ise Müslümanların Hz. Peygambere karşı nasıl davranması gerektiği öğretilmektedir. “Ey iman edenler: Söz ve hareketlerinizde ileri gidip de Allah’ın ve Resûlü’nün önüne geçmeyin, Allah’a karşı gelmekten sakının. Allah her şeyi hakkıyla işitir ve görür. Ey iman edenler! Seslerinizi Peygamberin sesinden fazla yükseltmeyin. Birbirinizle yüksek sesle konuştuğunuz gibi O’nunla da öylece konuşmayın. Yoksa siz farkında olmadan bütün emekleriniz hiçe iniverir.”16

Müslümanlar, Sevgili Peygamberimizi kendi canlarından çok severler ve onun sözünden çıkmazlar. “Peygamber müminlere canlarından daha yakındır…”17 ayeti ile bu duruma işaret edilmektedir. Müminler, Allah Resulü’ne olan sevgi ve saygılarını onun adı anıldığında hemen salavat getirerek gösterirler. Çocuklarına Peygamber Efendimizin, ehli beytin ve onun ashabının adlarını vererek sevgilerini ifade ederler. Peygamber Efendimiz kendisini herkesten çok sevmenin önemini şu hadisiyle vurgulamıştır.

“Şu üç özellik kimde bulunursa o kişi imanın tadına erer: Allah ve Resulü’nü herkesten çok sevmek, sevdiği kişiyi sadece Allah için sevmek, imandan sonra küfre dönmekten, ateşe atılmaktan çekindiği gibi çekinmek.”18 Müslüman, Peygamber Efendimize olan sevgi ve saygısını onu kendisine örnek alarak gösterir. Peygamber Efendimizin ahlakının Kur’an-ı Kerim’e dayandığını Hz. Aişe (r.a.) “…Onun ahlakı Kur’an’dı.”19 buyurarak bizlere haber vermiştir. Bu nedenle Müslüman, Kur’an-ı Kerim’i Sevgili Peygamberimizi rehber edinerek anlamaya ve yaşamaya gayret eder. Peygamber Efendimizin hayatını ve sünnetini öğrenmeye çalışır. Müslüman, Allah Resulü’nün (s.a.v.) rehberliğinde İslam’ı yaşayarak iyi bir kul ve edepli bir mümin olabileceğini hiç unutmaz.

13 Bakara suresi, 165. ayet.
14 bk. Fatiha suresi, 5. ayet.
15 Tevbe suresi, 128. ayet.
16 Hucurât suresi, 1-2. ayetler.
17 Ahzâb suresi, 6. ayet.
18 Buhârî, İman, 9.
19 Müslim, Müsâfirîn, 139.

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir