"Enter"a basıp içeriğe geçin

Meleklerin Görevleri Nelerdir?

Allah’ın (c.c) hiçbir şeyi sebepsiz ve gayesiz yaratmadığı Kur’an’da ifade edilmiştir.20 Meleklerin yaratılışındaki hikmeti gerçek manada ancak Allah (c.c) bilir. Bununla birlikte ayet ve sahih hadislerden elde ettiğimiz bilgilere göre meleklerin asıl vazifeleri Allah’a (c.c) kulluk edip O’nun emirlerini eksiksiz yerine getirmektir.

Meleklerin Allah’ın (c.c) izniyle müminlerden zor durumda kalanlara görünmeden destek verdikleri, müminler için dua ve istiğfarda bulundukları da Kur’an’da haber verilmektedir. Kur’an-ı Kerim’de bir kısım melekler isimleriyle bir kısmı da vazifeleriyle geçmektedir. Bu bilgilere göre “büyük melekler” olarak tanınan dört melek vardır ki bunlar; Cebrâil, Azrâil, İsrâfil ve Mikâil’dir.

Cebrail: Allah (c.c) ile peygamberler arasında elçilik yapmakla görevli olan vahiy meleğidir.

Mikâil: Tabiat olaylarını idare eden ve canlıların rızıklarını dağıtmakla görevli melektir. 29

İsrafil: Sûr’a üflemekle vazifeli melektir. İsrafil ismi Kur’an’da geçmemektedir. Hadislerde Sûr’a üflemekle vazifeli bu meleğin adı İsrâfil olarak geçmektedir. Ancak Kur’an’da ismi zikredilmese de birçok ayette kıyametin kopması ve yeniden dirilişi haber veren bir “çağırıcıdan” bahsedilmiştir.31

Azrail: Allah’ın (c.c) emriyle eceli gelenlerin ruhlarını almakla görevli olan ölüm meleğidir.

Kirâmen Kâtibîn: “Değerli yazıcılar” anlamına gelen Kirâmen Kâtibîn tabiri Kur’an’da bir yerde geçer.

Münker ve Nekir: Ölen her insana kabirde sual sormakla görevli iki melektir.

Hazene-i Cennet ve Cehennem: Cennet ve cehennemdeki işleri yürütmekle görevli meleklerdir.

Hamele-i Arş Arş‘ı taşıyan melekler: Bunlar gök meleklerinin üstünde, Arş’ı taşımakla görevlendirilmiş meleklerdir.

Mukarrebun melekler: Allah’a (c.c) çok yakın ve şerefli bir makamda bulunup sürekli Allah’ı (c.c) tesbih etmekle (O’nu anıp yüceltmekle) görevlidirler.45Bunların dışında kendilerine farklı görevler verilmiş birçok melek hadis kaynaklarında geçmektedir.

20. bk.Al-i İmrân suresi, 191. ayet.
22. Şûra suresi, 5. ayet.
23. bk.Şuarâ suresi, 193. ayet; Nahl suresi, 102. ayet; Tahrîm suresi, 4. ayet.
24. bk.Tekvir suresi, 19-21. ayetler.
25. bk.Bakara suresi, 87. ayet.
26. bk.Tahrim suresi, 4. ayet.
27. Necm suresi, 13-14. ayetler; bk.Tekvîr suresi, 23. ayet.
28. bk.Müslim, İman, 1, 5; Buharî, İman, 37; Tirmizi, İman, 4; Ebû Dâvûd, Sünnet, 16.
29. Müslim, Fedail, 157; İbn Ebi Şeybe, Musannef, Züht, 47.
30. Bakara suresi, 98. ayet.
44. Hâkka suresi, 17. ayet; Mümin suresi, 7. ayet.
45. bk.Nisâ suresi, 172. ayet.
46. Tirmizi, Tefsir, 3

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir