"Enter"a basıp içeriğe geçin

Mümin Nedir, Kime Mümin Denir?

Allah’a (c.c), Hz. Peygambere ve onun haber verdiği şeylere yürekten inanıp bunları kabul ve tasdik eden kimseye mümin denir. Hakiki mümin, Kur’an’ın ve Hz. Peygamberin emirlerini yerine getiren kimsedir. Müminlerin özelliklerini belirten pek çok ayet ve hadis vardır.

Hz. Peygamber, müminlerin özelliklerini şöyle açıklamıştır: “Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlak bakımından en güzel olanıdır.”26 “Sizden biriniz kendisi için sevip arzu ettiği şeyi din kardeşi için de sevip arzu etmedikçe gerçek anlamda iman etmiş olmaz.” 27

Başkasına iyilik yapmak ve yaptığı işi güzel yapmak şeklinde kısmen farklı iki anlamda kullanılan ihsan Kur’an-ı Kerim’de hem Allah’a28 hem de insanlara29 nisbet edilerek yetmişi aşkın ayette masdar, fiil ve isim şeklinde geçmektedir. Bu ayetlerin bir kısmında başkasına iyilik etmek, bir kısmında yaptığı işi güzel yapmak manasında, çoğunda ise herhangi bir belirlemeye gidilmeden mutlak anlamda kullanılmıştır.

Müminler iman üzere ölürlerse ahirette cennete girecekler, orada pek çok nimete kavuşacaklardır. Bazı müminler dünyada günah işlemişlerse Yüce Allah dilerse bu kişilerin günahını bağışlayabilir dilerse de işledikleri günah ölçüsünde cehennemde cezalandırdıktan sonra cennete koyabilir. Hiçbir mümin cehennemde ebedî kalmayacaktır. Müminlerin ebedî cennetlik olacağına dair Kur’an’da pek çok ayet vardır.

24. Muminun suresi, 1-11.ayetler.
25. Enfal suresi, 2. ayet; Ayrıca bk. Teğabün suresi, 16. ayet; Mearic suresi, 27. ayet; Bakara suresi, 265. ayet.
26. Ebû Dâvûd, Sünnet, 15.
27. Buhârî, ?mân 7; Ayrıca bk. Buhârî, Edeb, 27.; Buhârî, Salat, 88.
28. bk.Secde suresi, 7. ayet; Teğabün suresi, 3. ayet; Kasas suresi, 77. ayet; Talak suresi, 11. ayet.
29. bk. Yusuf suresi, 90. ayet; Nisa suresi, 128. ayet; Nahl suresi 128. ayet.
30. Beyyine suresi, 7-8. ayetler.

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir