"Enter"a basıp içeriğe geçin

Peygamberlere Olan İhtiyaç

Dinî hükümler Allah (c.c) ile insanlar arasında elçilik vazifesi yapan peygamberler sayesinde bilinir ve öğrenilir. Bu sebeple peygamberlere inanmak demek, aynı zamanda peygambere gönderilen dine ve o dini gönderene (Allah’a) inanmak demektir. İnkâr etmek ise aynı şekilde gönderilen dini ve dinin sahibini de inkâr etmek anlamına gelir.

Peygamberlik insanlar için hem bir örneklik kurumu hem de ilahi vahyin insanlara ulaşma aracıdır. Yarattığı varlıkları ve onların ihtiyaçlarını en iyi şekilde bilen Allah (c.c), insanın irade zayıflığını, dünyaya karşı aşırı istek ve arzularını da bildiğinden peygamberler göndererek Hak ve hakikate ulaşma yolunda onlara destek olup doğru yolu göstermiştir. Bu anlamda peygamberlere olan ihtiyaçları şöylece özetleyebiliriz;

1. Allah’ın (c.c) varlığını aklıyla kavrayabilen insan, O’nun zât ve sıfatlarını anlamada tek başına yetersiz kalır. Bu sebeple Allah (c.c) hakkında bilgi sahibi olmak için peygamberlere ihtiyaç duyar.
2. Yaratılış amacını bilmede kendi kendine yetersiz kalan insan, varoluş nedenini; nereden gelip nereye varacağını anlamak ve bilmek için de peygamberlere muhtaçtır.
3. Bireysel ve toplumsal mutluluğu temin edecek ilke ve prensiplerin insanlara öğretilmesi için peygamberlere ihtiyaç vardır.
4. Dünyaya imtihan için gönderilen insanın, kullukla sorumlu tutulması için Allah’ın (c.c) emir ve yasakları konusunda bilgilendirilmesi gerekir. Bunun için de peygamberlere muhtaçtır.
5. İnsanların dinî hükümleri öğrenme ihtiyaçları olduğu gibi, dünyaya ait sanat, ziraat, ticaret ve çeşitli meslekleri öğrenmek için de peygamberlere ihtiyaçları vardır.

 

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir