"Enter"a basıp içeriğe geçin

Sırat Köprüsü

Sırat; kelime olarak yol, cadde, geçit anlamlarındadır. Terim olarak ise ahirette herkesin görüp yürüyeceği yol veya köprüye denir. Sırat; mahşer yerinden başlayan, cehennemin üzerinden geçerek cennete kadar uzanan bir yol veya köprüdür.79

Ehl-i Sünnet âlimlerine göre herkes cehennemi görecektir. Müminlerin buraya uğraması cehennem üzerindeki sırattan geçmelerinden ibarettir. Herkes bu köprüye gelecek ve cehenneme girecek olanlar da buradan aşağıya düşeceklerdir. Müminlerin sırat üzerinden geçerek cennete ulaşmalarının hikmeti, sevinçlerinin fazlalaşması ve kurtuldukları için şükürlerinin artmasıdır.

Sırat kelimesi, cehennem üzerine kurulacak köprü anlamında hadislerde de geçmektedir. Bu hadislerde sıratın cehennem üzerine uzatılaca ğı, ondan ilk geçenlerin Hz. Muhammed (s.a.v.) ve onun ümmeti olacağı, o gün sadece peygamberlerin konuşacakları, bütün duaların “Kurtar Allahım ? Kurtar Allahım” şeklinde olacağı81 insanların bir kısmının oradan şimşek gibi, bir kısmının rüzgâr gibi, bazılarının sürünerek geçeceği, kâfirlerle günahları affolunmayan müminlerin iki tarafında asılı kancalar tarafın dan tutularak cehenneme atılacakları bildirilmekte82 ve sıratı geçenlerin cennete girecekleri haber verilmektedir.83 Halk arasındaki anlatımla kıldan ince kılıçtan keskin olduğu belirtilen sırat, müminler için çok geniş bir yola dönüşecektir.

Sırat’ın darlığında veya genişliğinde, geçmenin kolaylığı veya zorluğunda belirleyici olan, kişilerin iman ve salih amelleridir. Herkes buradan geçecektir. Müminler yaptıkları amellerine göre kimi süratli, kimi daha yavaş olarak bu yoldan yürüyecek, kafirler ve günahkarlar ise cehenneme düşeceklerdir.

81. Buhârî, Rikâk, 52, Ezan, 129; Tevhid, 24; Müslim, İman, 299.
82. Buhârî, Rikâk, 52; Müslim, İman, 329.
83. Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 392.
84. Mustafa Alıcı, “Şefaat”, TDV İslam Ansiklopedisi, C 38, s. 411.
85. bk. Mümin suresi, 18; Müddessir suresi, 41-48. ayetler.
86. bk. Zümer suresi, 3. ayet.
87. Bakara suresi, 255. ayet.

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir