"Enter"a basıp içeriğe geçin

Budizm’in İnanç Esasları

Tanrı İnancı: Budizm’de “Tanrı’nın” varlığı veya yokluğuyla ilgilenilmez. Buda, Hindu tanrı, tanrıça inançlarına ve kutsal kitaplarına hiçbir değer vermemiştir. Budizm inancına göre Buda aydınlanmaya ulaştıktan sonra Tanrı hâline gelmiştir. Budizm’de kişinin iman etmesi için “Tripitaka” (üç cevher) olarak nitelendirilen “Buda’ya sığınırım, Dharma’ya (Buda Öğretisi) sığınırım, Sangha’ya (Rahipler Topluluğu) sığınırım” cümlesini söylemesi gerekir. Bunu söylemeyen kimse Budist olamaz.

Karma İnancı: Tenasüh inancına sahip Hindular gibi Budistler de kişinin bir sonraki hayatında hangi hâlde olacağını belirleyen temel unsurun karma olduğuna inanırlar. Buna göre karma, “Ne ekersen onu biçersin” şeklinde formüle edilen bir sistemdir.

Nirvana: Budizm inancına göre ebedî olan bu dünyaya gelme döngüsü olan samsara çarkından çıkmaya denir.

Dört Yüce Hakikat: Buda insanların kurtuluşu için bizzat kendisinin tecrübe ettiği ve dört yüce hakikat olarak isimlendirdiği bir yol önerir. Bu hakikatler şunlardır:

1. Hayat acı ve ıstıraptır. Ölüm, hastalık, yaşlılık, sevdiğiniz bir şeyin devamlı olmaması, istediğimiz şeylere ulaşamama gibi hususlar acı ve ıstıraptır.
2. Acı ve ıstırabın kaynağı, istek ve arzulardır. Kişinin, hayatta acı çekmesinin nedeni, onda bulunan istek, hırs ve arzulardır. İnsan, istediği ve arzuladığı şeylere ulaşamadıkça acı çekmektedir.
3. İstek ve arzulardan vazgeçilirse acılar sona erecektir.
4. İstek ve arzulara son vermek için, Sekiz Dilimli Yolu takip etmek gerekir.

Sekiz Dilimli Yol: Buda’nın öğretisinin odak noktası, kişiye bu dünyada acı ve ıstırap veren her şeyden kurtararak nirvanaya ulaşmasını sağlamaktır. İnsanların Nirvanaya ulaşmaları için ise sekiz dilimli yolu takip etmeleri gerekir. (Abdurrahman Küçük; Günay Tümer; M. Alpaslan Küçük, Dinler Tarihi, s. 257.)

1. Doğru söz.
2. Doğru davranış: Duyuları/bilinci olan hiçbir varlığa zarar vermemek. Hırsızlık yapmamak. Zina etmemek. Yalan söylememek. İnsan aklını sersemleten içeceklerden uzak durmak.
3. Doğru kazanç/meslek: Bilinci olan varlıklara zarar veren herhangi bir kazanç elde etmemek ve böyle bir meslekte çalışmamak. Buna göre silah, uyuşturucu madde satma, tefecilik gibi işler yapmak yasaktır.
4. Doğru çaba: İyi ve güzel alışkanlıkları edinip kötülüklerden uzak durma.
5. Doğru muhakeme/farkındalık: Kişinin her yaptığı fiilin farkında olması ve kendini muhasebeye çekmesi.
6. Doğru konsantrasyon /meditasyon: Derin düşünme ve tefekkür sahibi olma.
7. Doğru anlayış.
8. Doğru niyet.

 

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir