"Enter"a basıp içeriğe geçin

Hıristiyanlığın Sakrementleri

Tanrı’nın bizzat yer aldığına inanılan,Tanrı’nın rahmetinin arandığı ve düzenli olarak yapılan kutsal ayinlere sakrament denir. (DİB, Yaşayan Dünya Dinleri, s. 98.)

Sakramentler, Hıristiyan inancının bir göstergesidir. Sakrament, kelime anlamı “kutsal işaret” demektir. Hıristiyanlık inanışına göre sakramentlere Tanrı aktif olarak katılır. Bundan dolayı sakramentler kutsallaşmanın bir işareti ve vasıtasıdır.

Sakramentlerden bazıları şunlardır:

Vaftiz: Sakramentlerin ilki vaftizdir. Kelime anlamı “suya batırmak veya daldırmak” anlamına gelir. “Asli Günah” başta olmak üzere tüm günahlardan arınmak ve kurtulmak için su ile yapılan ayine vaftiz denir. Hıristiyan inanışına göre her doğan insan, asli suç (günah) ile doğar. Vaftizle kişi günahlardan arınır. Hıristiyan olmanın ilk şartı vaftizdir ve kilisede yapılır.

Ekmek Şarap Ayini (Evharistiya): Sakramentlerin ikincisidir. Evharistiya, şükretmek anlamına gelir. Çarmıha gerilmeden önce İsa’nın havariler ile yediği Son Akşam Yemeği’nin hatırasına kutlanan bir şükran ibadetidir. Bu ibadette papaz, ekmeği şaraba batırarak Hıristiyanların ağzına koyar. Bu ayindeki ekmek Hz. İsa’nın bedeni, şarap ise Hz. İsa’nın kanını temsil eder.

Kuvvetlendirme (Konfirmasyon): Vaftiz edilen kişinin takdis edilmiş bir yağ ile vücunun çeşitli yerlerinin yağlanmasıdır. Vaftiz ayinin kuvvetlendirilmesidir. Genelde vaftiz ile kuvvetlendirme arka arkaya yapılması tercih edilir.

Günah İtirafı (Penitence): Hıristiyanlık inanışına göre kişi işlemiş olduğu günahlardan pişman olup papaza itiraf etmesine denir. Kilise adına affetme yetkisi papazdadır. Papaz, itirafta bulunan kişinin günahını bağışlar. Hıristiyanlık inanışında bunların dışında Nikâh, Rahip Takdisi ve Hastayı Yağlama sakramentleri de vardır.

 

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir