"Enter"a basıp içeriğe geçin

Dinlerin Coğrafi Dağılımı

İslam: İslam hem ilk hem de son dindir. Genel anlamda İslam, Âdem’den (a.s) bu tarafa vahiy yoluyla tekrar edilen, Allah’ın (c.c.) insanlık için uygun görmüş olduğu inanç sistemidir. Özel anlamda ise İslam, miladi 7. yüzyıl başlarında Hz. Muhammed’e (s.a.v.) vahyedilen dinin adıdır. Müslümanlar, günümüzde başta Ortadoğu olmak üzere, Afrika’da, Asya’da, Avrupa’nın bazı kesimlerinde ve dünyanın değişik bölgelerinde yaşamaktadır. Müslümanlar günümüzde yaklaşık olarak 1,5 milyar nüfusa sahiptir.

Yahudilik: MÖ 13. yüzyılda ortaya çıkmıştır. Yahudiler tarih boyunca birçok kez sürgün edilmişlerdir. Bugün başta İsrail olmak üzere Amerika’da ve dünyanın diğer bölgelerinde dağınık vaziyette yaşamaktadırlar. Günümüzde 20 milyon civarında Yahudi bulunmaktadır.

Hıristiyanlık: Hz. İsa’dan (a.s.) sonra Pavlus tarafından şekillendirilerek Filistin bölgesinde ortaya çıkmıştır. Hıristiyanlık, günümüzde yaşayan dinlerin nüfus bakımından en büyük olanıdır. En yaygın olduğu bölge Avrupa’dır. Kuzey Amerika’nın çok büyük bir kısmı, Güney Amerika’nın kıyı kesimleri ve Avustralya’nın büyük çoğunluğu Hıristiyan nüfustan oluşmaktadır. Bunun dışında Afrika ve Asya’da da önemli bir Hıristiyan nüfus bulunmaktadır. Günümüzde Hıristiyanlar yaklaşık 2.2 milyar nüfusa sahiptir.

Hinduizm: Hinduizm dünyada en çok mensubu bulunan dinlerden biridir. Hindistan nüfusunun % 80’i Hindudur. Pakistan, Bangladeş, Nepal ve Endonezya’da Hindular bulunmaktadır. Hindular 700 milyon civarındadır.

Budizm: MÖ 6. yüzyılda Hindistan’da ortaya çıkmıştır. Yayılmacı bir karaktere sahip olan Budizm, günümüzde Hindistan, Çin, Tayland, Japonya, Burma (Myanmar), Seylan, Vietnam, Singapur, Tayvan, Tibet, Kore gibi Güney Asya ve Uzak Doğu ülkelerinde yer almaktadır. Sayıları 500 milyon civarındadır.

Konfüçyanizm: MÖ 6. yüzyılda Çin’de ortaya çıkan Konfüçyanizm 1912 yılına kadar Çin’in resmî dini olmuştur. Büyük bir kısmı Çin’de olmak üzere, Kore, Vietnam, Tayland, Tayvan ve Japonya’da 350 milyon civarında Konfüçyanist yaşamaktadır.

Sihizm: MS 15. yüzyılda Hindistan’da ortaya çıkmıştır. Günümüzde Sihlerin büyük çoğunluğu Hindistan’ın Penjab bölgesinde yaşamaktadır. Sayıları 25 milyon civarındadır.

Taoizm: MÖ 6. yüzyılda Çin’de ortaya çıkmıştır. Büyük çoğunluğu Çin’de olmak üzere, Tayvan, Hong Kong, Kore, Japonya ve Vietnam gibi Asya ülkelerinde yaklaşık 20 milyon Taoist yaşamaktadır.

Mecusilik: MÖ 6. yüzyılda İran’da ortaya çıkmıştır. Mensuplarının büyük çoğunluğu İran’da ve Hindistan’ın Bombay bölgesinde, geri kalanı ise Afganistan, ABD, Kanada ve Azerbaycan’da yaşamaktadır. Sayıları 150 bin civarındadır.

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir