"Enter"a basıp içeriğe geçin

Konfüçyanizm’in Tarihçesi

Konfüçyanizm’in Tarihçesi
Konfüçyanizm, MÖ 6. yüzyılda Çin’de ortaya çıkan ve Konfüçyüs’ün öğretilerinden oluşturulan ahlak temelli bir dindir. Konfüçyüs, Çin’in en etkili düşünürlerinden birisidir fakat hayatı hakkında çok az şey bilinmektedir. Konfüçyüs, MÖ 551-479 yılları arasında yaşamıştır.

Hayatının ilk dönemleri yoksulluk içinde geçmesine rağmen, öğrenme merakı sebebiyle kendini yetiştirmiştir. Sanata ve müziğe ilgisi olan Konfüçyüs müziğin ahlaki bir yönü olduğuna inanır. Çin’in kadim kültür ve düşüncesine ait klasikleri okuyan Konfüçyüs bu eserlerden çok etkilenmiştir. O, yaşadığı dönemin siyasi ve toplumsal sorunlarından çözümünü, Çin’in geleneksel değerlerine tekrar dönüşle mümkün olduğunu düşünmüştür. (Abdurrahman Küçük; Günay Tümer; M. Alpaslan Küçük, Dinler Tarihi, s. 74.)

Konfüçyüs, on iki yıl boyunca bütün Görsel. 13: Konfüçyüs heykeli Çin’i dolaşarak düşüncelerini yayar ve o dönemin birbiriyle sürekli savaşan krallarını etkilemeye çalışır fakat bu konuda başarısız olur. Konfüçyüs, hayatının son beş yılını meşhur eserlerini kaleme almak ve öğrenci yetiştirmekle geçirir. O, önceki idarecilerin, Çin’i barış ve huzur içinde nasıl yönettiğini göstermek için çalışmıştır. Barış içinde yaşayan huzurlu bir toplumun oluşması için erdemli ve ahlaki örneklikle yönetilen iyi bir devlet yapılanması ve hiyerarşik bir toplum anlayışı ile mümkün olduğunu savunur. Bu hiyerarşik yapının en tepesinde imparator, ortasında bakanlar ve en altında ise halk bulunur. Aile de bu hiyerarşik yapı gibidir. Kral, halkın ihtiyaçlarını yerine getirecek; bakanlar ona bu hususta yardım edecek, sıradan halk ise, üstündekilere itaat edecektir. Ailede babanın görevi, ailenin geçimini temin etmek, annenin görevi, ev işlerini çekip çevirmek, kardeşlerin görevleri ise hem birbirlerini sevmek hem de kendisinden büyüklere itaat etmektir. (Fuat Aydın, “Konfüçyanizm”, Doğu’dan Batı’ya Düşüncenin Serüveni, C 1, s. 564.)

Konfüçyüs hayatı boyunca yeni bir sosyal düzen kurmak ve sağlam bir toplum inşa etmek için büyük çaba sarf etmiştir. Konfüçyüs’ün öğretileri 2500 yıl boyunca Çin’in tarihini ve kültürünü etkilemiştir. Ölümünden sonra Konfüçyüs’ün öğretileri öğrencileri tarafından yayılır ve mezarı bir ziyaret yeri hâline getirilir. Günümüzde Konfüçyanizm dininin mensubu yaklaşık olarak 350 milyon civarındadır. Bunların büyük bir kısmı Çin’de geri kalanları ise Kore, Vietnam, Tayland, Tayvan ve Japonya’da yaşamaktadır.

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir