"Enter"a basıp içeriğe geçin

Etiket: Kitâbu’t-Tevhîd

Türkler Arasında İslam’ın Yayılmasında Etkili Olan Şahsiyetler

Siyasi ve ticari ilişkiler sonucunda İslamiyeti tanıyan Türkler arasında Müslümanlığın yayılmasında bazı âlimlerin, düşünürlerin ve mutasavvıfların önemli rolü olmuştur. Bu âlim, düşünür ve mutasavvıflar hem…